Se även: SE/ULA/11856 Björnhyttans masugn
Se även: SE/ULA/10050/E Korrespondens
1 Greve C. J. von Hermanssons arkiv 
Loading ...
2 Greve C. F. von Hermanssons arkiv 
Loading ...
3 Bockhammars bruk 
Loading ...
4 Trummelsbergs hytta 
Loading ...
5 Bastmora hytta 
Loading ...
6 Finnbo masugn 
Loading ...
7 Lexsjöbo bruk 
Loading ...
8 Moholms och Hagby säterier 
Loading ...
9 Frötuna bruk 
Loading ...
10 Redberga gård 
Loading ...
11 Svansbo sågverk 
Loading ...
12 Stjernviks faktori 
Loading ...
13 Nickebo bruk 
Loading ...
14 Ljusne järnverk 
Loading ...
15 Virsbo bruk 
Loading ...
16 Stäholms säteri 
Loading ...
17 Kungsörs fögderis hästförsäkringsbolag 
Loading ...
18 Ferna bruk 
B I Kopieböcker- huvudserie 
Loading ...
B II Diverse kopieböcker 
Loading ...
B III Huvudkontorets kopieböcker med olika firmor 
Loading ...
B IV Räkningskopieböcker 
Loading ...
D I Journaler 
Loading ...
D II Orderböcker 
Loading ...
D III Inventarieböcker 
Loading ...
D IV Specialer 
Loading ...
D IX Kalkylerad penningåtgång 
Loading ...
D V Koljournaler 
Loading ...
D VI Landbondejournaler 
Loading ...
D VII Järnspecialer 
Loading ...
D VIII Vågböcker 
Loading ...
D X Postböcker 
Loading ...
D XI Mjölkjournaler och ladugårdsböcker 
Loading ...
D XII Strödda liggare och journaler 
Loading ...
D XIII Arkivförteckningar med mera. 
E I Inkommna skrivelser 
Loading ...
E II Rapporter och förslager 
Loading ...
E III Månadsrapporter 
Loading ...
E IV Tillverkningsrapporter 
Loading ...
E IX Gruvrapporter 
Loading ...
E V Valsverksrapporter 
Loading ...
E VI Smältsmidesrapporter 
Loading ...
E VII Avsändningsrapporter från Köping 
Loading ...
E VIII Sågnings- och virkesrapporter 
Loading ...
F I Processhandlingar 
Loading ...
F II Juridiska handlingar, åtkomsthandlingar, inteckningsprotokoll med mera. 
Loading ...
F III Handlingar angående egendomarna 
Loading ...
F IV Övriga handlingar angående egendomarna 
Loading ...
F V Handlingar angående produktion, inre förhållanden med mera. 
Loading ...
F VI Handlingar angående anställda 
Loading ...
F VII Strödda ämnesordnade handlingar 
Loading ...
F VIII Handlingar härrörande från familjemedlemmar 
Loading ...
G I Kapitalböcker 
Loading ...
G II Skuldböcker och avräkningsböcker 
Loading ...
G III Konceptavräkningsböcker- äldre serie 
Loading ...
G IV Konceptavräkningsböcker- yngre serie 
Loading ...
G IX Försäljningsräkningar 
Loading ...
G V Kassaböcker 
Loading ...
G VI Konceptkassaböcker 
Loading ...
G VII Kassadagböcker för Fernaverken 
Loading ...
G VIII Kassaböcker för Fernaverken 
Loading ...
G X Magasins- och spannmålsjournaler 
Loading ...
G XI Arbetsjournaler- och dagsverksböcker 
Loading ...
G XII Skiftböcker 
Loading ...
G XIII Avlöningsböcker 
Loading ...
G XIV Varujournaler 
Loading ...
G XV Strödda räkenskapsböcker 
Loading ...
G XVI Övriga räkenskaper 
Loading ...
G XVII Strödda verifikationer 
Loading ...
H Ferna statisttik 
Loading ...
J I Förteckning över kartor 
Loading ...
J II Kartor och ritningar 
0001:00001 Karta öfver egorna till Sillbo och Bovalln från A.U. Pihlstrans karta 1819 samt nya inegokartor sammandragen 1908 af Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1819
0001:00001 Karta öfver egorna till Sillbo och Bovalln från A.U. Pihlstrans karta 1819 samt nya inegokartor sammandragen 1908 af Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1908
0001:00002 Karta öfver Hemägorna till 3/20 Mantal Moren uti Westerås Län Skinnskattebergs Härad och Gunnilbo Socken uprättad år 1860 af Gust. Bäckman 1860
0001:00003 Karta öfver Kedjebo Ägor Tillhöriga Nordin 
0001:00004 Karta öfver Egoutbyte emellan Getbro i Hed Socken och Wester Ferna i Gunnilbo Sn inom Skinnskattebergs Härad af Westerås län; uprättad år 1873 af Gust. Bäckman Kommissionslandtmätare 1873
0001:00005 Utdrag af Chartan öfver Skog och Utmark till Kedjebo Bohlby samt inom dess Rå belägne 1/4 Afgärda Hemman Lorentstorp innehållande det sistnämndes Utmarks andel belägne uti Westerås Län Skinskattebergs Härad och Gunnilbo Socken Efter vederbörligt förordnan 1823
0001:00006 Karta öfver Stamlägenheten Wreten No 1 Afsöndrad ifrån Jordlägenheten Bårestad No 1 Skinnskattebergs socken och härad upprättad år 1913 af Ax; E; Björkman 1913
0001:00007 [Skogskarta över Uttersbergs kronopark]. 1800-tal
0001:00008 Karta öfver 1918 års Brandområde å Bornskogen Uttersbergs Kronopark af Grönbo revir upprättad år 1918 af Vilhelm von Unge. 1918
0002:00001 Croquis af försäljningslotten N:o 1 Born - Masmästarbo å Kronoparken Uttersberg. Rätt kopierad, betygar ex officio: N, Th, Schönström Förste landtmätare. 1902?
0002:00002 [Kartan består av två kartbilder]. Afritning uppå Biörnbo Man och Ladugårds Åbygnad, såsom den befinnes uti Martii Månad, År 1753:. Afritning uppa Biörnbo Man och Ladugårds Åbygnad, såsom den kan blifwa År 1753: 1753-03
0002:00003 Karta öfver inegor och hagmark till / mantal Bjurforssen uti Gunilbo socken, Skinnskattebergs Bergslags härad af Vesterås län upprättad år 1890 af August Lejdström Kommissionslandtmätare Uträknad år 1892 av Alfred Lejdsträm Kommissionslandtmätare 1890
0002:00003 Karta öfver inegor och hagmark till / mantal Bjurforssen uti Gunilbo socken, Skinnskattebergs Bergslags härad af Vesterås län upprättad år 1890 af August Lejdström Kommissionslandtmätare Uträknad år 1892 av Alfred Lejdsträm Kommissionslandtmätare 1892
0002:00004 Karta öfver inegorna till 1/8 mantal Sunnansjö, lydande under Ferna Bruk; affattad år 1900 af Gust, Bäckman f.d. Kom.landtm. 1900
0002:00005 Utdrag af Chartan öfver Gafwebo, Årnebo, Hellen och Torbo Innefattande Rågången mot Sundet uti Westeråslän Skinnskattebergs Härad och Socken författad År 1822 af A, Ulr, Pihlstrand. 1822
0002:00006 Karta öfver egobytet emellan egarne af 1/4 mantal Vester Flena eller Vreten uti Gunnilbo socken, Skinnskattebergs-bergslags härad och Vesterås län upprättad år 1873 af August Lejdström Kommissionslandtmätare 1873
0002:00007 Karta öfver utsynadt Boställstorp för No 76 vid Bergs kompani af Kongl. Westmanlands Regemente, beläget på egorna till Vester-Flena i Gunnilbo socken Af Vesterås län upprättad år 1891 af August Lejdström Kommissionslandtmätare. 1891
0003:00001 Ormkärret, Erlandsbo och Tarmansbo. Del af hufv.karta. 
0003:00002 Karta öfver alla egorna till Hemmingsbo By, uti Gunnilbo socken, Skinnskattebergs Bergslags härad af Vesterås län; upprättad år 1890 af August Lejdström Kommissionslandtmätare Uträknad och kopierad år 1892 af Alfred Lejdström Kommissionslandtmätare 1890
0003:00003 Karta öfver inegorna till ½ mantal Erlandsbo lydande under Ferna Bruk; affattad år 1900 af Gust. Bäckman f.d. kom.landtm. 1900
0003:00004 [Kartan är skadad där titeln står. Det framgår dock att kartan föreställer "Tränwallsbo eller Prästtorpet 1/16 Hemman".] 1769
0004:00001 Karta öfver alla egorna till 1/16 mtl Sarfkärn uti Gunnilbo socken, Skinnskattebergs Bergslags härad af Vesterås län upprättad år 1890 af August Lejdström Kommissionslandtmätare Uträknad år 1892 af Alfred Lejdström Kommissionslandtmätare. 1890
0004:00001 Karta öfver alla egorna till 1/16 mtl Sarfkärn uti Gunnilbo socken, Skinnskattebergs Bergslags härad af Vesterås län upprättad år 1890 af August Lejdström Kommissionslandtmätare Uträknad år 1892 af Alfred Lejdström Kommissionslandtmätare. 1892
0004:00002 Karta öfver Tarmansbo i Gunnilbo socken; från A. Ul Pihlstrands karta 1818 jemte en ny inägokarta sammandragen år 1908 af Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1818
0004:00002 Karta öfver Tarmansbo i Gunnilbo socken; från A. Ul Pihlstrands karta 1818 jemte en ny inägokarta sammandragen år 1908 af Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1908
0004:00003 Karta öfver egorna till Fantebo och Näbben; från A.U. Pihlstrands karta 1818-19 sammandragen 1809 av Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1818 – 1819
0004:00003 Karta öfver egorna till Fantebo och Näbben; från A.U. Pihlstrands karta 1818-19 sammandragen 1809 av Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1908
0004:00004 Karta öfver egorna till Wästansjö, Wittensten, Donmora och Morskoga; från A.U. Pihlstrands karta 1818-19 sammandragen 1908 af Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1818 – 1819
0004:00004 Karta öfver egorna till Wästansjö, Wittensten, Donmora och Morskoga; från A.U. Pihlstrands karta 1818-19 sammandragen 1908 af Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1908
0004:00005 Karta öfver egorna till Trummelsberg, Wremora och Hyttebo i Wester Wåla socken; från en af A.U. Pihlstrands år 1822 författad karta sammandragen år 1908 af Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1822
0004:00005 Karta öfver egorna till Trummelsberg, Wremora och Hyttebo i Wester Wåla socken; från en af A.U. Pihlstrands år 1822 författad karta sammandragen år 1908 af Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1908
0004:00006 Vetterskoga 1. 
0004:00007 Utdrag af karta öfver alla ägorna till Björkviken i Skinnskattebergs socken och härad af Westerås län upprättad wid laga skifte år 1884 af August Lejdström Kommissionslandtmätare 1884
0004:00008 Karta öfver 130164/725760 hemman i Bysala Upprättad År 1856 af E. Elvgrén 1856
0004:00009 Utdrag af Kartan öfver alla egorna till ½ hemman Mortorp uti Westerås Län, Skinskattebergs Härad och Socken, Upprättad för Laga Skifte år 1865 af L. Elvgren 1865
0005:00001 Utdrag af Charta öfver Främshytte by i Skinnskattebergs socken och Vestmanlands Län i Enskifte delad år 1826 af J.P. Laggström. Kopierad i Vestmanlands läns landtmäterikontor år 1906 af C.A. Löwenhielm. 1826
0005:00002 Affattning och Dehlning på Norr Tulinge Engen 2ne Åboer emellan, som är belägen mellan Byn och Sion uti Augustii Månad År 1771. 1771-08
0005:00003 Charta öfver Haellen 
0005:00004 No 6. Sundet. 
0005:00005 Karta öfver inegor och hagmark till / mtl Bjurforssen uti Gunnilbo socken, Skinnskattebergs Bergslags härad af Vesterås län; upprättad år 1890, af August Lejdström Kommissionslandtmätare Uträknad och kopierad år 1892 af Alfred Lejdström Kommissionslandtmä 1890
0005:00005 Karta öfver inegor och hagmark till / mtl Bjurforssen uti Gunnilbo socken, Skinnskattebergs Bergslags härad af Vesterås län; upprättad år 1890, af August Lejdström Kommissionslandtmätare Uträknad och kopierad år 1892 af Alfred Lejdström Kommissionslandtmä 1892
0005:00006 Karta öfver egorna till Wester Ferna jemte en Hage vid Norrsjön, från en af A. U. Pihlstrand 1816-17 upprättad karta samt delvis andra kartor sammandragen år 1908 af Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare. 1816 – 1817
0005:00006 Karta öfver egorna till Wester Ferna jemte en Hage vid Norrsjön, från en af A. U. Pihlstrand 1816-17 upprättad karta samt delvis andra kartor sammandragen år 1908 af Gust. Bäckman f.d. kommissionslandtmätare. 1908
0005:00007 Geometrisk Charta öfwer MöMåsen Dikat och upodlat till Äng, Samt belägen på Asplunds Bys Mark affattad År 1764 af Olof Mson Hagman 1764
0006:00001 Skogskarta öfver Norr Naddebo i Gunnilbo Sn af Westmanland, sammandragen 1879 af J.H. Blombergsson. 1879
0006:00002 Karta över avsöndring genom avhandling den från hemmanet 1/4 mtl nr 2 Naddebo uti Gunnilbo socken av Västmanlands län, upprättad år 1921 av Pehr Båth Distriktslantmätare 1921
0006:00003 Charta öfver 1/4de dels Hemmans inägor uti Norra Hemmanet i Emthyttan af hvilken 1/4del Skinskattebergs Bruk tilhör 4/5delar inberäknad med den del deraf som Mäster Hans Hansson i Knipsmedian tilkomer. och 1/5 har Hamarsmeden Matts Johansson sig tilhandla 1774-05
0006:00004 Charta Öfver Mortorps Hemans Ägor Uti Wästmanlands Höfdingedöme, Gla Norbergs Bergslags Härad och Westanfors Sockn; Afmätte och i Storskifte Lagade År 1807, af N. A. Fagerström 1807
0007:00001 Utdrag af Chartan Öfver Morns Bys, med Kalfängets och Björkviks, jemte Lindbo, Mortorps och Bondtorps Hemmans Ägor uti Nrbergs Berglags Härad och Wästanforss Socken, Innom Westmanlands Län. Författa af framledne Landtmätaren Eric Ungroth Åren 1788, 1790 o 1824
0007:00002 Karta öfver Ferna Recognitions skog eller Ramnäs allmänning sammandragen från en af A. U. Pihlstrand år 1818 upprättad karta 1818
0007:00003 Charta Öfver alla Ägorne till 1/8dels Hemman Wästansiö By uti Wästerås Län Skinskattebergs Härad och Hed Socken Efter vederbörligt Förordnande uprättad och Ägodelningen värkstäld Åren 1818 och 1819. af Ad.Ulr.Pihlstrand 1818 – 1819
0007:00004 Charta öfver Björnebo Ägor uti Wästmanland, Skinskattebergs Härad och Socken; Författad år 1788 af E. Ungroth 1788
0007:00005 Charta Öfver en del af Norra Ersbo Täckten kallad uti Skinskattebergs Socken Författad År 1791 Af Eric Ungroth igenom Joh:Caspersson 1791
0007:00006 Charta Öfver Rågångerne, Emellan Hällns Hemmans Ägor, samt Morns Bys och Godkära Hemmans Mark, uti Skinskattebergs och Wästanforss Socknar, af Wästmanland, Författad År 1790, af underskrifven. Er: Ungroth 1790
0007:00007 Geometrisk Charta öfver Norby 1/4 afgjärda Hemman på Tarmansbo Ägor i Skinskattebergs Bergslag Gunnilbo Sochn och Wessmanneland afmätt och efter Ordres ransakat uti Septembr Månad Ao 1696 af Skogs Commissions Landtmätaren Niclas Avander. 1696-09
0008:00001 [Förblad till kartorna 11857:0008:00002-00012] Förslag till Väganläggning emellan Norra Bricken och Nordanö inom Vestmanlands-län. 1890-03-17
0008:00002 82. Skinskatteberg [Topografisk karta med den nya vägsträckningen inritad, se övriga kartor i omslaget 11857:0008:00001-00012] 
0008:00003 Vägförslag i Gunilbo socken. 1890-03-17
0008:00004 Vägförslag i Gunilbo och V.Våla socknar. 1890-03-17
0008:00005 Vägförslag i V.Våla socken 1890-03-17
0008:00006 Vägförslag i V.Våla socken. 1890-03-17
0008:00007 Vägförslag i V.Våla socken 1890-03-17
0008:00008 Vägförslag i V.Våla socken. 1890-03-17
0008:00009 Vägförslag i V.Våla socken. 1890-03-17
0008:00010 Vägförslag i V.Våla och Ramnäs socknar 1890-03-17
0008:00011 Vägförslag i Ramnäs socken. 1890-03-17
0008:00012 Vägförslag i Gunilbo, V.Våla och Ramnäs socknar. Bank och Jordskärning. Bergskärning. Väg öfver sank mark. Trummor. Kulvert vid Trummelsborg. 1890-03-17
0009:00001 Karta öfver inegor och hagmark till / mtl Bovallen uti Skinnskattebergs Socken, Skinnskattebergs Bergslags Härad af Vesterås län; upprättad år 1890 af August Lejdström Kommissionslandtmätare Uträknad och kopierad år 1892 af Alfred Lejdström Kommissionslan 1890
0009:00001 Karta öfver inegor och hagmark till / mtl Bovallen uti Skinnskattebergs Socken, Skinnskattebergs Bergslags Härad af Vesterås län; upprättad år 1890 af August Lejdström Kommissionslandtmätare Uträknad och kopierad år 1892 af Alfred Lejdström Kommissionslan 1892
0009:00002 Karta öfver alla egorna till 1/16 mtl. Sarfkärn uti Gunnilbo socken, Skinnskattebergs Bergslags härad af Vesterås län; upprättad år 1890, af August Lejdström Kommissionslandtmätare Uträknad och kopierad år 1892 af Alfred Lejdström Kommissionslandtmätare 1890
0009:00002 Karta öfver alla egorna till 1/16 mtl. Sarfkärn uti Gunnilbo socken, Skinnskattebergs Bergslags härad af Vesterås län; upprättad år 1890, af August Lejdström Kommissionslandtmätare Uträknad och kopierad år 1892 af Alfred Lejdström Kommissionslandtmätare 1892
0009:00003 Karta öfver Inegorna till Born och till Masmästarbo lydande under Uttersbergs Bruk och belägne i Skinskattebergs Bergslags Härad och Socken af Westerås Län Upprättad År 1873 af Richard Rubin 1873
Loading ...
0009:00004 Karta öfver verkstäldt egoutbyte emellan 1/4 mantal No1 Eriksbo å ena sidan samt komministerbostället Klockargården å den andra båda uti Skinnskattebergs socken, Skinnskattebergs Bergslags härad och Westmanlands län; upprättad år 1895 af K.V. Ahlberg v. K 1895
0009:00005 Karta öfver ägoutbyte emellan 2ne hemmansdelar i Westansjö by uti Westerås län, Norbergs Bergslags härad och Wester Wåhla socken; upprättad år 1868 af Gust. Bäckman kommissionslandtmätare 1868
0010:00001 1696 års Skog och Commissions Charta öfwer Söder Tulinge och Thess 2nne Torp, uti Hed Sokn och Skinskattebergs härad, Förnyad, med utdrag af den theröfwer författade beskrifning. År 1757: 1696
0010:00001 1696 års Skog och Commissions Charta öfwer Söder Tulinge och Thess 2nne Torp, uti Hed Sokn och Skinskattebergs härad, Förnyad, med utdrag af den theröfwer författade beskrifning. År 1757: 1757
0010:00002 Charta öfwer Biörnebo ½va Skattehemmans Inägor uti Skinskattebergs Sochn ock Wästmanland Affattad uti Maii Månad År 1772. 1772-05
0010:00003 Geometrisk Charta öfwer Wreten i Gunnilbo Sochn, som wisar huru detta Hemmanet emellan Jordegarne blifwit delat Åren 1781, 1789 och 1790 dels af Herr Commisions Landtmätaren Lud: Horneman och dels af Com: Landtm: Joh. Pihlstrand 1781 – 1790
0010:00004 Charta öfver Rågången Emellan Söder Tulinge och Wästanhed uti Wästmanland Skinskattebergs Härad och Heds Sochn, Som länge varit stridig, men afgjord genom Kogungens Nådiga Domm af den 17de Dec År 1807. Samt Derefter Upgången och Rörlagd År 1808 af Ad: Ulr 1808
0010:00005 Geometrisk Charta Öfver Wäster Färna Eller Bastmora Torp Uti Wästerås Höfdingdöme, Skinskattebergs Bergslag och Gunnilbo Socken, Författad, Efter Ordres, År 1696 af Landtmn Jon: Ulhegius; Afritad i Kongl Genl Landtmäterie Contoiret År 1816. 1696
0010:00006 Karta öfver egotrakten Gillbo Berget och Bjursjön från en åren 1819-1823 af A.U. Pihlstrand författad karta sammandragen år 1908 af Gust, Bäckman f.d. kommissionslandtmätare. 1819 – 1823
0010:00006 Karta öfver egotrakten Gillbo Berget och Bjursjön från en åren 1819-1823 af A.U. Pihlstrand författad karta sammandragen år 1908 af Gust, Bäckman f.d. kommissionslandtmätare. 1908
0010:00007 Karta öfver skogsmarken till 1/4 mantal Holsbo i Gunnilbo socken; samandragen 1858 från en af A.U. Pihlstrand år 1818 upprättad karta samt kompletterad med inegor 1908 af Gust,Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1818
0010:00007 Karta öfver skogsmarken till 1/4 mantal Holsbo i Gunnilbo socken; samandragen 1858 från en af A.U. Pihlstrand år 1818 upprättad karta samt kompletterad med inegor 1908 af Gust,Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1858
0010:00007 Karta öfver skogsmarken till 1/4 mantal Holsbo i Gunnilbo socken; samandragen 1858 från en af A.U. Pihlstrand år 1818 upprättad karta samt kompletterad med inegor 1908 af Gust,Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1908
0010:00008 Charta öfwer Biörnbo Hägnader Uti Skinskatteberg: Afmätte och delade uti Augusti månad 1753 1753-08
0011:00001 Geometrisk Charta öfwer Tarmansbo By med Afgierda Hemmanet Norbyn uti Wäsmanland Skinskattebergs Bergslag och Gunnelbo Sochn, som efter höga LandshöfdingeEmbetet Ordres under dn 14 Maij 1731, år affattad dels uti Julii dels uti Augusti Månader Eodem Ao af 1731-07 – 1731-08
0011:00002 Geometrisk Charta öfver Långwikens Norra Hemmans Hemägor uti Wässmanneland, Skinskattebergs Bergslag och Sochn belägit, med Afgjärda Hemmannen Simansbo och Gnarp. Afmät uti Julii Månad Åhr 1756 af undertecknad. Pehr Billschier 1756-07-31
0011:00003 Karta öfver Biörkvikens Ägor uti Westerås Län Skinskattebergs Härad och Socken Efter vederbörligt förordnande uprättad år 1825 af Ad, Ulr, Pihlstrand. 1825
0011:00004 Karta öfver Berget 1/4dels Afgärda Hemman Extraherad utaf Kartan öfver alla Ägorne till Gillbo 3/8dels Hn Bohlby tillika med alla innom dess Rå belägne afgärda Hemmansdelar uti Westerås Län Skinskattebergs Härad och Gunnilbo Socken Efter vederbörligt föro 1819 – 1823
0011:00005 Karta öfver 1/8del i Afgärda Hemmanet Bjursjön Extraherad utaf Kartan öfver alla Ägorne till Gillbo 3/8dels Hn Bohlby med alla innom dess Rå belägne Afgärda Hemmansdelar uti Westerås Län Skinskattebergs Härad och Gunnilbo Socken Efter vederbörligt Förordn 1819 – 1823
0011:00006 Utdrag af Chartan Öfver Odensjö By med Torpen, Klåckaretorpet, Norra Moorsjön, Godkjärra, Finnfallet och Trihörningen, Till så stor del som [---] Gäfvebo och Årnebo Torpens ägor, Belägne uti Westmanland, Westanforss Fjerding och Gla Norbergs Socken, Afmät 1698
0011:00007 Karta öfver egorna till Flena, Wreten och Knäppmora samt Klysenskogen inom Gillbo; från 1779 års karta öfver Flena och 1819 års karta öfver Gillbo sammandragen 1908 af Gust, Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1779
0011:00007 Karta öfver egorna till Flena, Wreten och Knäppmora samt Klysenskogen inom Gillbo; från 1779 års karta öfver Flena och 1819 års karta öfver Gillbo sammandragen 1908 af Gust, Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1819
0011:00007 Karta öfver egorna till Flena, Wreten och Knäppmora samt Klysenskogen inom Gillbo; från 1779 års karta öfver Flena och 1819 års karta öfver Gillbo sammandragen 1908 af Gust, Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1908
0011:00008 Karta öfver skogsmarken till ½ mantal Långnäla och 1/16dels mantal Ensjön i Gunnilbo socken, sammandragen 1858 från en af A. U. Pihlstrand 1817-18 upprättad karta samt kompletterad med inegor år 1908 af Gust, Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1858
0011:00008 Karta öfver skogsmarken till ½ mantal Långnäla och 1/16dels mantal Ensjön i Gunnilbo socken, sammandragen 1858 från en af A. U. Pihlstrand 1817-18 upprättad karta samt kompletterad med inegor år 1908 af Gust, Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1908
0011:00009 Karta öfver Norra och Södra Naddebo med Ormkärret och Friggesund i Gunnilbo socken; från gamla och nya kartor sammandragen på 1908 af Gust: Bäckman f.d. kommissionslandtmätare 1908
0011:00010 Utdrag af kartan öfver Tarmansbo belagit i Westmaland Skinskattebergs Bergslag och Gunnilbo Socken Ett enstaka 1/4 Skog och Skattehemman som possederas af Handelsmannen Clas Vikon och en del af åboende bönder. Blef efter ordres Geomet: och Geogr: afmätt u 1696-09
0012:00001 Charta Öfwer Mordtorps Ägor Uti Wästmanland, Skinskattebergs Härad och Sochn; Författad År 1782 af Johan Pihlstrand genom Joh:Wallmo. 1782
ladda nästa
19 Ferna brukshandel 
Loading ...

1.
Charta Öfver alla Ägorne till 1/8dels Hemman Wästansiö By uti Wästerås Län Skinskattebergs Härad och Hed Socken Efter vederbörligt Förordnande uprättad och Ägodelningen värkstäld Åren 1818 och 1819. af Ad.Ulr.Pihlstrand
Karta/ritning , Ferna bruk

 Grunddata 
ReferenskodSE/ULA/11857/18/J II/0007:00003
ExtraID0007:00003
Omfång
1 Kartor 
Datering
18181819(Upprättandetid)
Äldre omslagsbeteckningJ II:40
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Pihlstrand, Adolf Ulrik (Kommissionslantmätare) (1773 – 1845)
Kategori: Person (släkt, samlare)
Höjd48 centimeter
Bredd59,5 centimeter
Kvar i aktenNej
OmslagsformatA2
Äldre omslagsbeteckningJ II:40
Koordinater
FastställdJa
Fysisk formBlad
Skala
Cirka 1:4000
Framställningsteknik
Akvarellmålning
Material
Papper
 Innehåll 
Allmän anmärkningKartan är fastställd vid Skinskattebergs Bergslags härads lagtima vinterting den 4 april 1820.
 Ämnesord 
Handlingstyper
Kartor
Ämnesord, ort
Heds församling (Västansjö By)
 Kontroll 
Skapad1996-04-15 00:00:00
Senast ändrad2016-04-11 12:29:40