bild
Serie

Rekvisitioner av taxerings- med flera bevis

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Serien har utgallrats med stöd av SFS 1953:716.