Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Rekvisitioner av taxerings- med flera bevis

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Serien har utgallrats med stöd av SFS 1953:716.