bild
Karta/ritning

Gravkarta

Västra Stenby kyrkoarkiv

2 blad.