Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Huvudräkenskaper för kyrkan

Ljusdals kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11629 – 1680Kapsel
Huvudräkning

Anm:
1664-1672 saknas
Omslagen - se pergament brevsamlingen.

Inneh även:
Kyrko- och prästgårdsinventarium
1629 med tillägg till 1665
Skrivelse från Ljusdals kronofiskehus 1687 (?)
 
21688 – 1713(1721)
Kapsel
Huvudräkenskaper

Anm:
1688 års räkenskaper är defekta

Inneh även:
Skuldbok 1703-1721
Visitationshandlingar 1690, 1699, 1700, 1703, 1707, 1712, 1714
Inventering 1708
 
31713 – 1797Kapsel
Huvudräkenskaper

Inneh även:
Visitationshandlingar 1716, 1722, 1742, 1752, 1755, 1757, 1775, 1776, 1784,
1813
Handlingar rörande kyrkans ombyggnad 1753, 1754
Inventarieförteckning 1722, 1752, 1755, 1775, 1776
Avskrifter av skrivelser 1765, 1767
Avskrift av tur för lagmans- tingspredikningar 1763
Anteckningar om historiska händelser 1784-1789
Series pastorum 1406-1901, 1593-1802
 
- [H0001]1797 – 1801Huvudbok
Se L I b: 4
 
41801 – 1885Inb
Huvudbok
Lev 72/1963

Inneh även:
Huvudbok för fattigkassan 1801-1863
 
51885 – 1911Inb
Huvudbok
Lev 156/1973

Inneh även:
Huvudräkenskaper för kyrkan
reparationsfond 1900-1911
Huvudräkenskaper för altar-
prydnadsfonden 1900-1911
Huvudräkenskaper för kyrkogårds-
fonden 1904-1911
Huvudräkenskaper för prästgårds-
byggnadsfonden 1907-1911
Huvudräkenskaper för bibelkassan
1911
Huvudräkenskaper för E Söderholms donationsfond 1911
Huvudräkenskaper för Anna Jonssons gravkassa 1911