bild
Serie

Handlingar rörande avgifter till andra inrättningar och ändamål, smärre ämnesgrupper.

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11672 – 1738Livstids och behageliga föreläsningar. (13) siffran anger gamla volymnumrering. 
21684 – 1703Gamla räkningar angående saköresmedlen. (9) siffran anger gamla volymnumrering. 
31686 – 1740* Svårt fuktskadad.
Åtskilliga räkningar över tingsgästningspenningarna. (8) siffran anger gamla volymnumrering.
 
41688 – 1714Fuktskadad. Räkningar angående årspenningarna. (10) siffran anger gamla volymnumrering. 
51692 – 1720Gamla räkningar angående saköresmedlen. (9) siffran anger gamla volymnumrering. 
61694 – 1708* Svårt fuktskadad.
Åtskilliga räkningar över tingsgästningspenningarna.
(8) siffran anger gamla volymnumrering.
 
71699 – 1766Diverse räkningar och handlingar angående sockenmagasin, jaktflyg, ?, skjutspenningar, smörlevereringen till kungl. hovhållningen, linfrömedlen, garnisons- och hospitalsspannmålen, så och angående saxiska, polska, ryska krigsfångar i början av 1700-talet ävensom rörande kontribution för peruker, vagnar, eldstäder m.m.
(11) siffran anger gamla volymnumrering.
 
81705 – 1713Fuktskadad. Räkningar angående årspenningarna. (10) siffran anger gamla volymnumrering. 
91710 – 1716Diverse räkningar och handlingar angående sockenmagasin, jaktflyg, ?, skjutspenningar, smörlevereringen till kungl. hovhållningen, linfrömedlen, garnisons- och hospitalsspannmålen, så och angående saxiska, polska, ryska krigsfångar i början av 1700-talet ävensom rörande kontribution för peruker, vagnar, eldstäder m.m.
(11) siffran anger gamla volymnumrering.
 
101718 – 1760Diverse räkningar och handlingar angående sockenmagasin, jaktflyg, skjutspenningar, smörlevereringen till kungl. hovhållningen, linfrömedlen, garnisons- och hospitalsspannmålen, så och angående saxiska, polska, ryska krigsfångar i början av 1700-talet ävensom rörande kontribution för peruker, vagnar, eldstäder m.m.
(11) siffran anger gamla volymnumrering.
 
111727 – 1758* Något fuktskadad. Manufakturräkningar samt räkningar angående allmänna landshjälpen. (1) siffran anger gamla volymnumrering. 
121727 – 1740Förslager angående lön- och betalningsavgiften.
(2) siffran anger gamla volymnumrering.
 
131741 – 1765Förslager angående lön- och betalningsavgiften.
(2) siffran anger gamla volymnumrering.
 
141733 – 1773* Svårt fuktskadad. Förslager över lagmans- och häradshövdingeräntan.
(3) siffran anger gamla volymnumrering.
 
151730 – 1782Konungens enmansböter och viten.
(4) siffran anger gamla volymnumrering.
 
161783 – 1787Konungens enmansböter och viten.
(4) siffran anger gamla volymnumrering.
 
171788 – 1792Konungens enmansböter och viten.
(4) siffran anger gamla volymnumrering.
 
181793 – 1797Konungens enmansböter och viten.
(4) siffran anger gamla volymnumrering.
 
191793 – 1809Redogörelse för tidningsstämplingsavgiften; rullor och redogörelser för underhåll från serafimerordensgillet åt foster- och barnhusbarn från 1793-1827 med flera år till 1839; förteckning över medaljpensionärer. (12) siffran anger gamla volymnumrering. 
201810 – 1852Redogörelse för tidningsstämplingsavgiften; rullor och redogörelser för underhåll från serafimerordensgillet åt foster- och barnhusbarn från 1793-1827 med flera år till 1839; förteckning över medaljpensionärer. (12) siffran anger gamla volymnumrering. 
211798 – 1806Förslager över bröllopsgärden samt begravnings- och kröningshjälpen; Räkning över realisationsavgiften 1802-1803.
(5, 6) siffran anger gamla volymnumrering.
 
221813 – 1814Angående salpetertillverkningen, löner och pensioner åt beväringsmän, mötespassevolans, vakansrote- och inkvarteringsfördelningen.
(7) siffran anger gamla volymnumrering.