Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälningar och attester m.fl. bilagor

Linköpings domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

Vissa handlingar 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 2000:5.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av RA-MS 2000:5. Gallringsfrist: 20 år.

I serien ingår bilagor till emigrantregistret (volym H I a:19).

För handlingar angående erkännande av faderskap för tiden 1900-1967 se serie H III b, för tiden 1968--1991-06-30 se även serie H III b.

Se även serie H V.

Serien i kartonger där ej annat anges.

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11700 – 1894Kapsel. Spridda år. Även odat. 
Se: SE/VaLA/00222/C I/31798 – 1823Förteckning över genom "laglig skillnad" upplösta äktenskap. 
21900 – 1967Ej alla år. 
31900 – 1970Handlingar angående medborgarskap 1900, 1923-1970, ej alla år. Handlingar angående namnärenden 1924-1948, ej alla år, och odat. 
41905 – 1957Handlingar angående upplösning av äktenskap. Ej alla år. 
51923 – 1969Handlingar angående omyndigförklaring och återvunnen myndighet. 
61926 – 1936Anmälningar om sinnessjukdom. 
71931 – 1969Handlingar angående utfärdande av äktenskapscertifikat för vigsel i utlandet. Ej alla år. 
81934 – 1969Handlingar angående adoption 1934-1967. Handlingar angående saknad av äktenskaplig börd 1935-1969. Ej alla år. 
91937 – 1948Anmälningar om sinnessjukdom. 
101947 – 1954Handlingar angående upplösning av äktenskap. 
111948 – 1967Band. "Minnesanteckningar rörande personer beträffande vilka pastor beslutat att de icke skola kyrkobokföras i församlingen". Ej alla år. 
121949 – 1967Anmälningar om sinnessjukdom. 
131949 – 1967Handlingar angående namnändring. 
141955 – 1960Handlingar angående upplösning av äktenskap. 
151961 – 1967Handlingar angående upplösning av äktenskap. 
161968 – 1972 
171973 – 1979 
181980 – 1984 
191980 – 1991Bilagor till emigrantregistret 1980-1982, 1984-1986, 1988-1991. 
201985 – 1986 
211987 – 1988 
221989 – 1991T.o.m. 1991-06-30.

Serien avslutad.