Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Inkomna handlingar

Svea Hovrätt

 Serier (13 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
E IRemisshandlingarSerien i buntar. Innehåller även icke diarieförda brev och suppliker samt skrivelser till vice advokatfiskalen. Benämns fr.o.m. 1891: Inneliggande handlingar. Befintliga handlingar är i diariet förprickade med en etta (1). 
E IIBrev och supplikerBunt. Införda i allmänna besvärsdiarierna. Omfattar åren 1774, 1806, 1810, 1814, 1817, 1822-1824, 1826-1830, 1835-1836, 1839-1840, 1844, 1848-1849, 1851-1852, 1858, 1900-1901, 1918. 
E IIIKorrespondensSerien i buntar. 
E IVHandlingar i åklagaremålSerien i buntar. Innehåller handlingar till serie C II 
E IXUppgifter ang. dödsfall bland adelnSerien i buntar. 
E VHandlingar i gåvoskatteärenden 
E VIHandlingar ang. stämpelanmärkningarSerien i buntar. 
E VIIUppgifter rörande förmyndares och godemäns förvaltningSerien i buntar. 
E VIIIUtredning ang. granskning av inteckningsprotokollen 
E XHandlingar rörande icke avlämnade bouppteckningarBunt. 
E XIRenoverade domböckerSerien inbunden.
 
E XIIRenoverade småprotokoll 
E XIIIRenovationsexemplar av underrätternas domar m.m.