bild
Serie

Visitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar

Eds kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/11734/A II/11830 
Se: SE/VA/13090/C/11703 – 1810Visitationshandlingar. 
Se: SE/VA/13090/K I/11735 – 1779Visitationsprotokoll och inventarieförteckningar. 
Se: SE/VA/13090/K I/21782 – 1810Visitationsprotokoll och inventarieförteckningar. 
11800 – 1804Finnes 1800, 1804. Inventarieförteckningar. 
Se: SE/VA/13090/K I/41819Inventarieförteckningar. 
21825 – 1931Inb. Visitations- och inventeringsprotokoll. Omf. även Borgvik 1873-. 
31884 – 1973Arkivförteckning m. tillägg 1884-1965, inventarieförteckning 1920-1947, och visitationshandl. 1947-1973. 
41913 – 1984Handl. ang. kyrkoarkivet, korr. m. kyrkobokföringsinspektör och Landsarkivet i Göteborg. 
51929 – 1960Ämbetsberättelser. 
61961 – 1977Ämbetsberättelser. 
71970Arkivförteckning. 
81972Arkivförteckning. 
91974 – 2010Arkivförteckning 1974-1999. Inventarieförteckning 1985-2010. 
101978 – 1995Ämbetsberättelser och visitationsprotokoll. 
111920 – 1947Inventarieförteckningar 1920, 1931, 1947.