Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser

Katarina kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11669 – 1830Skrivelser från bl.a. Kungl. Maj:t, Stockholms stads konsistorium. 
21669 – 1928Skrivelser: från enskilda personer 1669-1928 och odat, till pastor i egenskap av inspektor över enskilda skolor 1782-1791, delgivna formulär till kyrkoböner av särskild anledning 1750-1873, till prästerskapet insända intyg vid utdelning av penningar till fattiga i Katarina 1798, från andra pastorämbeten 1804-1868. 
31831 – 1921Skrivelser från bl.a. Kungl. Maj:t, Stockholms stads konsistorium. 
41930 – 1977Inspektionsprotokoll från Stadsarkivet 1930-1942. Skrivelser från länsstyrelsen 1972, Stockholms domkapitel (ingående/utgående) 1953-1977. 
51957 – 1989Diverse ut- och ingående skrivelser. 
61982 – 19901984-1985 saknas. Utgående skrivelser. 
71986 – 1991Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2. Beslut från Länsstyrelsen om skyddade adressuppgifter.