Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Förmynderskapsprotokoll

Bjäre häradsrätts arkiv

Före 1759 äro förmynderskapsärendena införda bland målen i domböckerna (A I a).

 Serier (3 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/10005/A I aDomböcker vid lagtima ting1776 – 18501776 H.T.-1820. Se A I a: 43-168. 1793 H:t: och 1797 H.T. saknas. För 1776 H.T. -
1790 H.T. och 1791 S.T. - 1793 V.T. gemensamma protokoll för lagfarts,- intecknings-, förmynderskaps- och äktenskapsförordsärenden.
1821-1830. Se A I a: 169-198. Protokollen 1824 S.T. och 1826 V.T. inb. i domboken 1824 H.T.
1831-1850. Ingår i domböckerna A I a: 199-240 och i uppbuds- och lagfartsprotokoll A II a: 6-11.
 
Se: SE/LLA/10005/A II aUppbuds- och lagfartsprotokoll1759 – 17761759 H.T.-1776 S.T. Se A II a: 2-5. 
Se: SE/LLA/10005/A II aUppbuds- och lagfartsprotokoll1851 – 1877För respektive år. 

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/10005/A I a/2617591759 V.T. 1759 S.T. saknas. 
Se: SE/LLA/10005/A I a/3117641764 S.T.