bild
Arkiv

Avvecklingsorganisation Ångermanland

Västernorrlands regemente

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0135/I
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/CaSkAAllFKUcs4UUCNL7r3
Omfång
22 Volymer 
Datering
20002001(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Avvecklingsorganisation Ångermanland (2000 – 2001)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)2000-06-30 lades I 21/FO 23, NB 21, T 3 och MKN ner.

Avvecklingsorganisation Ångermanland bildas 2000-07-01 för att avveckla ovanstående förband.

Avvecklingen avslutas 2001-06-30.


Arkivbeskrivning Avvecklingsorganisation Ångermanland
2000-07-01-2001-06-30

Arkivvårdare: Mj Roland Forbord
Bint Catrin Eriksson


Arbetsuppgifter och organisation

Grundläggande uppgifter om förbandets verksamhet och organisation i förordningen (FFS 1994:8) om verksamheten inom försvarsmakten. Den senaste lydelsen i FFS 1998:3

Samband mellan förbandets arbetsuppgifter och viktigare handlingar

Vid organisationen registreras varje skrivelse för sig. Skrivelserna klassificeras enligt KMÄ (klassifikationssystem för militära ärenden, 1996 års upplaga).

Arkiv som förbandet vårdar

Organisationen förvarar öppna och hemliga arkivet.

Sökingångar i arkivet.

Över varje arkiv finns en arkivförteckning. Denna är det viktigaste hjälpmedlet för att bilda sig en uppfattning om arkivets innehåll. Söker man skrivelser i ett visst ärende bör man i första hand leta i diariet och de register som finns. Vid detta letande bör man ha tillgång till ovan nämnda klassifikationssystem för militära ärenden (KMÄ).


Sekretess som begränsar tillgängligheten:

I myndighetens hemliga och kvalificerat hemliga arkiv finns handlingar som är sekretessbelagda enligt sekretesslagen (1980:100) kap 2 § 2. Sekretessen gäller i högst fyrtio år. I vissa fall kan dock sekretessen vara än längre (sekretessförordningen, 1980:657). I de öppna arkiven kan finnas uppgifter som är sekretessbelagda med hänsyn till bl.a. enskilds personliga förhållande (sekretesslagen 7 kap).

Gällande gallringsföreskrifter

I skrivelse från krigsarkivet 1991-10-28 och 1995-06-12 finns redovisat de gallringsbeslut som gäller för förbandet.

Övrigt

Fr.o.m. 2000-06-30 lades förbanden I 21/Fo 23, NB 21, T 3 och MKN. Avvecklingsorganisationen bildades 2000-07-01 för att avveckla ovanstående förband.

Tillägg och ändringar i organisationen

2001-06-30 Avvecklingsorganisarionen upphör.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad2001-10-03 00:00:00
Senast ändrad2021-03-04 09:02:30