Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

JORDEBÖCKER, PRÖVNINGSNÄMNDERNAS HANDLINGAR M.M.

Älvsborgs läns landskontors arkiv

 Serier (76 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
G I aHandlingar rörande rustnings- och roteringsbesvärSERIEN i ARKIVBOXAR. Ur serien har, jämlikt 1934 års gallringsbrev, utgallrats kommunala protokoll avseende val av nämndledamöter samt länsstyrelsens protokoll angående utseende av nämndledamöter. 
G I bUträkningar över lindring i roteringsbesvärenSERIEN INBUNDEN 
G I cVerifikationer till förteckningar över utbetalda roteringsunderstödSERIEN i BUNT 
G I dBåtsmanskontrakt och mönstringsrullorSERIEN i ARKIVBOXAR 
G I eHandlingar rörande beväringsböterSERIEN i ARKIVBOXAR 
G I fHandlingar rörande anskaffning av hästar och fordonSERIEN i BUNT 
G I gHäst- och anspannsrullorSERIEN i ARKIVBOXAR. Datum på buntarna avser sammanträdesdagar. 
G III aJordeböcker1825 – 1877SERIEN INBUNDEN 
G III bJordeboksextrakt med sammandragSERIEN INBUNDEN om ej annat angives 
G III cFörteckningar över för alltid avsöndrade lägenheterSERIEN INBUNDEN 
G III dJordrannsakningsprotokollSERIEN INBUNDEN 
G III eFörteckningar över indelningsersättningarSERIEN INBUNDEN om ej annat angives 
G III fMarkegångstaxor med bilagorSERIEN INBUNDEN 
G III gHandlingar rörande markegångstaxorSERIEN i BUNTAR 
G III hHandlingar rörande frälseräntorSERIEN i BUNT 
G IV aUppbördsböckerSERIEN i BUNTAR om ej annat angives 
G IV aaPrövningsnämndens protokollSERIEN INBUNDEN. Serien börjar med volym 31 och omfattar även Ändringslängder med tillhörande handlingar före 1912. För åren 1845 -1876 se Älvborgs läns landskontors nummerlista, ref.kod se/gla/19190, volymerna 1116 - 1145. 
G IV abPrövningsnämndens ändringslängderSERIEN i BUNTAR om ej annat angives 
G IV abaPrövningsnämndens ändringslängder. Förmögenhetsskatt 
G IV abbPrövningsnämndens ändringslängder. Fastighetstaxering.SERIEN INBUNDEN 
G IV abcPrövningsnämndens ändringslängder. Skogsaccistaxering.SERIEN INBUNDEN 
G IV aeKammarrättens och regeringsrättens utslag över besvär i taxeringsärendenSERIEN i ARKIVBOXAR 
G IV afSammandrag av taxeringslängderna samt Prövningsnämndens ändringarSERIEN i BUNTAR. Kan finnas i häradsskrivararkiven för åren 1929 - 1944. 
G IV ahAllmänna fastighetsdeklarationer 
G IV baFastighetsprövningsnämndens protokollSERIEN INBUNDEN om ej annat angives 
G IV bbFastighetsprövningsnämndens ändringslängderSERIEN i BUNTAR om ej annat angives 
G IV bcLängder över i jordregistret upptagna fastigheterSERIEN i BUNT 
G IV bdFastighetsprövningsnämndens handlingarSERIEN i BUNTAR. Observera att serien G IV ac till vilken det hänvisas från denna serie ej finns med som redovisad i den förteckning, 178/1978, som här är inskriven. 
G IV caSärskilda prövningsnämndens protokollSERIEN INBUNDEN 
G IV cbSärskilda prövningsnämnden. Ändringslängder.SERIEN INBUNDEN 
G IV ccSärskilda prövningsnämnden. Taxeringsbesvär.SERIEN i ARKIVBOXAR 
G IV daGranskningsnämndens deklarationerSERIEN i ARKIVBOXAR 
G IV dbGranskningsnämndens längderSERIEN i INBUNDEN 
G IV eaVärnskatte- och krigskonjunkturskattenämndens protokollSERIEN INBUNDEN 
G IV hBeredningsnämndens längderSERIEN i ARKIVBOXAR om ej annat angives 
G IV jdSammandrag av uppbördsböckerSERIEN i BUNT 
G IV kbDebiteringslängder för värnskattSERIEN INBUNDEN 
G IV lBevillningssammmandragSERIEN i BUNTAR 
G IV maHandlingar rörande bevillningsavgifter för gåvor och testamenten m.m.SERIEN i BUNTAR 
G IV mbProtokoll över gåvoskattSERIEN i BUNT 
G IV nHandlingar rörande bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheterSERIEN i BUNT 
G IV oHandlingar rörande stämplarSERIEN i BUNTAR. Huvudsakligen stämpelrekvisitioner. 
G VRäkningar över diversemedelSERIEN i BUNTAR 
G VII aHandlingar rörande försålda kronoegendomarFör tiden efter 1945 se Kungl. Domänstyrelsen 
G VII bHandlingar rörande kronolänsmans- och landsfiskalsboställen 
G VII cHandlingar rörande ecklesiastika hemman 
G VII dHandlingar rörande statens fasta egendomar 
G VIII aFångvårdsräkenskaperSERIEN INBUNDEN. Se även serierna F XI respektive G VIII b. 
G VIII bRäkningar över fångvårdsmedelSERIEN i ARKIVBOXAR. Omfattar räkningar, förslag till utspisningsstater, samt syneprotokoll och Kungl. Fångvårdsstyrelsens resolutioner med anledning av dessa. Se även serierna F XI respektive G VIII a 
G XIHandlingar och räkenskaper rörande folk- och småskolor 
G XIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner m.m. 
G XIIIHandlingar rörande civilstatens änke- och pupillkassa 
G XIVHandlingar rörande skogsodling 
G XVHandlingar rörande skogsauktionerSERIEN i ARKIVBOXAR 
G XVI aHandlingar och räkningar rörande undsättningslån 
G XVI bHandlingar rörande egnahemslånSERIEN i ARKIVBOXAR 
G XVI cHandlingar rörande avdikningslånSERIEN i ARKIVBOXAR 
G XVI daKorrespondens avseende stödlånSERIEN i ARKIVBOXAR 
G XVI dbLiggare och register över stödlån 
G XVI dcDagböcker för stödlåneärendenSERIEN INBUNDEN 
G XVI deAnsökningar om stödlånSERIEN i BUNTAR. Förutom nedan redovisade volymer 2-22 finns ytterligare 4 omärkta volymer med ansökningar om stödlån omfattande åren 1934-1938. 
G XVI dfÖvriga handlingar rörande stödlånSERIEN i BUNTAR. Ytterligare 13 omärkta arkivboxar och en bunt finns i hyllan placerade efter denna serie 
G XVI dhKassabok för stödlån 
G XVI djPostbok för stödlånSERIEN INBUNDEN 
G XVII aHandlingar rörande brännvinstillverkningSERIEN INBUNDEN om ej annat angives. 
G XVII bHandlingar rörande brännvinskontrollSERIEN i BUNTAR 
G XVII cHandlingar rörande brännvinsförsäljningSERIEN i BUNTAR 
G XVIIIHandlingar rörande maltdryckskontrollen 
G XIXHandlingar rörande vägväsendetUppgifterna överförda 1944 till vägförvaltningarna i respektive län 
G XXIHandlingar rörande tjänstemän vid landsstaten 
G XXIIFörteckningar över handräckningsmedelSERIEN i BUNT 
G XXIVRedogörelser för uppbörd och redovisning av den kommunala progressivskattens utjämningsmedelSERIEN i BUNT 
G XXVLandskontorets arbetsredogörelserSERIEN i BUNTAR 
G XXVI aDeklarationer rörande fällda älgar1932 – 1957SERIEN i ARKIVBOXAR. Omfattar även ersättningar från älgskadefond t.o.m. 1942 samt inbetalningar av avgifter till jaktvårdsfonden fr.o.m. 1943. 
G XXVI bAnsökningar om ersättning från älgskadefond1932 – 1957SERIEN i ARKIVBOXAR 
G XXVII bUtdrag ur liggare över jaktkort och jaktpassSERIEN i ARKIVBOXAR