Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet

Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.
Volym 1-11 avser Öjeby kristliga ungdomsförening, 12-19 Missionsföreningen, 20 Piteå sockens evangelisk-lutherska ungdomsförbund, 21 Munksunds kyrkliga syförening, 22 Munksunds kyrkliga söndagsskola, 23-24 Kyrkans ungdom i Munksund och Öjebyn.

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11906 – 1979Protokollsböcker för Öjeby kristliga ungdomsförening. 
21918 – 1974Föreningen Församlingshemmets vänners räkenskapsbok 1918-1922, förteckningar över gåvor till församlingshemmet i Öjebyn m.m. 1918-1933 spridda år, handlingar angående uppförandet av församlingshemmet bl.a. anbudshandlingar 1920-1922, verifikationer rörande församlingshemmet 1921-1924, handlingar och ritningar angående församlingshemmet 1921-1974 spridda år, lagfarts- och inteckningsprotokoll m.m. rörande församlingshemmet 1922-1949 spridda år, kassabok rörande församlingshemmet 1937-1938, historik över församlingshemmet 1948. 
31921 – 1979Handlingar rörande Öjeby kristliga ungdomsförening bl.a. stadgar, protokoll och skrivelser 1921-1979 spridda år, försäkringsbrev rörande församlingshemmet där Öjeby kristliga ungdomsförening står som försäkringstagare 1923-1974 spridda år, makulerade brandförsäkringsbrev 1937-1947 spridda år, diverse räkenskaper rörande Öjeby kristliga ungdomsförening1924-1971 spridda år, årsberättelser för Öjeby kristliga ungdomsförening 1924-1976, revisionsberättelser för Öjeby kristliga ungdomsförening 1925-1979, medlemsförteckningar för Öjeby kristliga ungdomsförening 1933-1975, psalmer u å. 
41924 – 1958Kassaböcker för Öjeby kristliga ungdomsförening. 
51936 – 1953Verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening, spridda år. 
61954 – 1979Verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening 1954-1961, Öjeby kristliga ungdomsförenings bankböcker 1956-1979. 
71958 – 1969Kassabok för Öjeby kristliga ungdomsförening 
81961 – 1965Räkenskaper och verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening 1961-1963, verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening 1964-1965. 
91966 – 1970Verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening. 
101969 – 1977Kassabok för Öjeby kristliga ungdomsförening. 
111971 – 1979Verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening 1971-1979, handlingar angående försäljningen av församlingshemmet i Öjebyn 1975, handlingar angående upplösningen av Öjeby kristliga ungdomsförening 1975-1979. 
121860 – 1960Handlingar angående Hanna Vesterlunds donation till Piteå landsförsamlings missionsförening 1860-1952 spridda år, kassaböcker för Piteå landsförsamlings missionsförening 1909-1945, protokollsböcker för Piteå landsförsamlings missionsförening 1910-1960, diverse räkenskaper för Piteå landsförsamlings missionsförening 1921-1945, revisionsberättelser för Piteå landsförsamlings missionsförening 1929-1956 spridda år. 
131910 – 1984Handlingar angående Piteå landsförsamlings missionsförening bl.a. stadgar och skrivelser 1910-1974 spridda år, handlingar angående gåvor 1915-1959 spridda år, medlemsförteckningar för Piteå landsförsamlings missionsförening 1920-1984, verifikat för Piteå landsförsamlings missionsförening 1922-1952 spridda år. 
141945 – 1955Kassabok för Piteå landsförsamlings missionsförening. 
151954 – 1991Verifikat för Piteå landsförsamlings missionsförening 1954-1968, balansräkning för Piteå landsförsamlings missionsförening 1955, kassabok för Piteå landsförsamlings missionsförening 1978-1991. 
161955 – 1978Kassabok för Piteå landsförsamlings missionsförening. 
171957 – 1990Räkenskapssammandrag och revisionsberättelser 1957-1990, verifikat för Piteå landsförsamlings missionsförening 1968-1975. 
181960 – 1999Protokollsbok för Piteå landsförsamlings missionsförening 1960-1990, bilagor till Piteå landsförsamlings missionsförenings protokoll 1983-1990, kontoutdrag, årsbesked m.m. för Piteå landsförsamlings missionsförening 1969-1999. 
191975 – 1990Verifikat för Piteå landsförsamlings missionsförening 1975-1979, program för tacksägelsehelger 1985-1990, verksamhetsberättelser för Piteå landsförsamlings missionsförening 1986-1990. 
201933 – 1985Protokollsbok och kassabok för Piteå sockens evangelisk-lutherska ungdomsförbund 1933-1939, Piteå sockens evangelisk-lutherska ungdomsförbunds handlingar 1937-1940, protokollbok för Munksunds blomsterfond 1942-1972, Munksunds blomsterfonds handlingar bl.a. stadgar och protokoll 1942-1985 spridda år, kassabok för Norrbottensringen 1971-1975. 
211954 – 2001Kassaböcker för Munksunds kyrkliga syförening 1954-2001, Munksunds kyrkliga syförenings handlingar 1956-1982 spridda år, årsbesked, bokslut m.m. för Munksunds kyrkliga syförening 1966-1999 spridda år, verksamhetsberättelser för Munksunds kyrkliga syförening 1971-2001. 
221957 – 1983Kassaböcker för Munksunds kyrkliga söndagsskola 1957-1983, verifikat för Munksunds kyrkliga söndagsskola 1968-1978 spridda år, tonårsklubbens räkenskaper 1966-1967. 
231968 – 1986Bankbok för Kyrkans ungdom i Munksund 1968-1974, kassaböcker för Kyrkans ungdom i Öjebyn 1970-1983, informationsmaterial rörande kyrkans juniorverksamhet 1971-1972, kontoutdrag för Kyrkans ungdom i Öjebyn 1971-1986, verifikat för Kyrkans ungdom i Öjebyn 1977-1979. 
241980 – 1987Verifikat för Kyrkans ungdom i Öjebyn.