bild
Serie

Handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet

Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.
Volym 1-11 avser Öjeby kristliga ungdomsförening, 12-19 Missionsföreningen, 20 Piteå sockens evangelisk-lutherska ungdomsförbund, 21 Munksunds kyrkliga syförening, 22 Munksunds kyrkliga söndagsskola, 23-24 Kyrkans ungdom i Munksund och Öjebyn.

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11906 – 1979Protokollsböcker för Öjeby kristliga ungdomsförening. 
21918 – 1974Föreningen Församlingshemmets vänners räkenskapsbok 1918-1922, förteckningar över gåvor till församlingshemmet i Öjebyn m.m. 1918-1933 spridda år, handlingar angående uppförandet av församlingshemmet bl.a. anbudshandlingar 1920-1922, verifikationer rörande församlingshemmet 1921-1924, handlingar och ritningar angående församlingshemmet 1921-1974 spridda år, lagfarts- och inteckningsprotokoll m.m. rörande församlingshemmet 1922-1949 spridda år, kassabok rörande församlingshemmet 1937-1938, historik över församlingshemmet 1948. 
31921 – 1979Handlingar rörande Öjeby kristliga ungdomsförening bl.a. stadgar, protokoll och skrivelser 1921-1979 spridda år, försäkringsbrev rörande församlingshemmet där Öjeby kristliga ungdomsförening står som försäkringstagare 1923-1974 spridda år, makulerade brandförsäkringsbrev 1937-1947 spridda år, diverse räkenskaper rörande Öjeby kristliga ungdomsförening1924-1971 spridda år, årsberättelser för Öjeby kristliga ungdomsförening 1924-1976, revisionsberättelser för Öjeby kristliga ungdomsförening 1925-1979, medlemsförteckningar för Öjeby kristliga ungdomsförening 1933-1975, psalmer u å. 
41924 – 1958Kassaböcker för Öjeby kristliga ungdomsförening. 
51936 – 1953Verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening, spridda år. 
61954 – 1979Verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening 1954-1961, Öjeby kristliga ungdomsförenings bankböcker 1956-1979. 
71958 – 1969Kassabok för Öjeby kristliga ungdomsförening 
81961 – 1965Räkenskaper och verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening 1961-1963, verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening 1964-1965. 
91966 – 1970Verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening. 
101969 – 1977Kassabok för Öjeby kristliga ungdomsförening. 
111971 – 1979Verifikat för Öjeby kristliga ungdomsförening 1971-1979, handlingar angående försäljningen av församlingshemmet i Öjebyn 1975, handlingar angående upplösningen av Öjeby kristliga ungdomsförening 1975-1979. 
121860 – 1960Handlingar angående Hanna Vesterlunds donation till Piteå landsförsamlings missionsförening 1860-1952 spridda år, kassaböcker för Piteå landsförsamlings missionsförening 1909-1945, protokollsböcker för Piteå landsförsamlings missionsförening 1910-1960, diverse räkenskaper för Piteå landsförsamlings missionsförening 1921-1945, revisionsberättelser för Piteå landsförsamlings missionsförening 1929-1956 spridda år. 
131910 – 1984Handlingar angående Piteå landsförsamlings missionsförening bl.a. stadgar och skrivelser 1910-1974 spridda år, handlingar angående gåvor 1915-1959 spridda år, medlemsförteckningar för Piteå landsförsamlings missionsförening 1920-1984, verifikat för Piteå landsförsamlings missionsförening 1922-1952 spridda år. 
141945 – 1955Kassabok för Piteå landsförsamlings missionsförening. 
151954 – 1991Verifikat för Piteå landsförsamlings missionsförening 1954-1968, balansräkning för Piteå landsförsamlings missionsförening 1955, kassabok för Piteå landsförsamlings missionsförening 1978-1991. 
161955 – 1978Kassabok för Piteå landsförsamlings missionsförening. 
171957 – 1990Räkenskapssammandrag och revisionsberättelser 1957-1990, verifikat för Piteå landsförsamlings missionsförening 1968-1975. 
181960 – 1999Protokollsbok för Piteå landsförsamlings missionsförening 1960-1990, bilagor till Piteå landsförsamlings missionsförenings protokoll 1983-1990, kontoutdrag, årsbesked m.m. för Piteå landsförsamlings missionsförening 1969-1999. 
191975 – 1990Verifikat för Piteå landsförsamlings missionsförening 1975-1979, program för tacksägelsehelger 1985-1990, verksamhetsberättelser för Piteå landsförsamlings missionsförening 1986-1990. 
201933 – 1985Protokollsbok och kassabok för Piteå sockens evangelisk-lutherska ungdomsförbund 1933-1939, Piteå sockens evangelisk-lutherska ungdomsförbunds handlingar 1937-1940, protokollbok för Munksunds blomsterfond 1942-1972, Munksunds blomsterfonds handlingar bl.a. stadgar och protokoll 1942-1985 spridda år, kassabok för Norrbottensringen 1971-1975. 
211954 – 2001Kassaböcker för Munksunds kyrkliga syförening 1954-2001, Munksunds kyrkliga syförenings handlingar 1956-1982 spridda år, årsbesked, bokslut m.m. för Munksunds kyrkliga syförening 1966-1999 spridda år, verksamhetsberättelser för Munksunds kyrkliga syförening 1971-2001. 
221957 – 1983Kassaböcker för Munksunds kyrkliga söndagsskola 1957-1983, verifikat för Munksunds kyrkliga söndagsskola 1968-1978 spridda år, tonårsklubbens räkenskaper 1966-1967. 
231968 – 1986Bankbok för Kyrkans ungdom i Munksund 1968-1974, kassaböcker för Kyrkans ungdom i Öjebyn 1970-1983, informationsmaterial rörande kyrkans juniorverksamhet 1971-1972, kontoutdrag för Kyrkans ungdom i Öjebyn 1971-1986, verifikat för Kyrkans ungdom i Öjebyn 1977-1979. 
241980 – 1987Verifikat för Kyrkans ungdom i Öjebyn.