bild
Serie

Prästlönekassans fakturakopior

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien är gallrad enligt RA 1988:19.