Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Icke gallringsbara bilagor till födelse- och dopboken fr o m 1968

Husie kyrkoarkiv

Serien i kartong. Handlingarna utgallras med en frist av 20 år from 1968 med undantag av handlingar rörande erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade handlingar, enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11968 – 1981 
21982 – 1986 
31984 – 1991T o m 1991-06-30. Häri även del av H VIa, Icke gallringsbara bilagor till död- och begravningsboken.