bild
Arkiv

Stockholms rådhusrätt, Aktuariekontoret

Stockholms rådhusrätt 1850-1947

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0140/01
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/DSgZBlffDKkyS3sWZ496u5
ExtraID01
Omfång
20,45 Hyllmeter 
Datering
18401950(Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Inledning (äldre form)STOCKHOLMS RÅDHUSRÄTT: AKTUARIEKONTORET

INLEDNING

Stockholms rådhusrätts aktuariekontors uppgift var att lotta ut de inkomna målen mellan Rådhusrättens olika avdelningar: nummer tre (t.o.m. den 30 september 1912) och nummer fyra-åtta (1850-1947) samt extra avdelningen (1944-1947). Vilken avdelning ett mål placerats på framgår av kontorets diarier. Undantaget är de särskilda mål som registrerades och handlades av specialavdelningarna nummer ett, nummer två och fr.o.m. den 1 oktober 1912 nummer tre.

Aktuariekontorets arkiv innehåller huvudsakligen olika register och diarier som med ett gemensamt namn kalls för generaldiarier. Arkivet består bl.a. av följande serier:

· Generaldiarier i tvistemål/civilmål med register 1850-1947 (serie C 1).
· Generaldiarier i (instämda) brottmål med register 1850-1947/1958 (serie C 2).
· Remissdiarier i brottmål med register 1850-1947 (serie C 3).
· Lexikografiskt register till remissdiarierna 1840-1900 (serie C 4 A).

Sökning i register och diarier
I generaldiarierna i tvistemål/civilmål (C 1) söker man på namnet på den person som begärt stämning i ett mål. Bland målen återfinns tvister om kontrakt, räkningar, redovisningar, löner, förfallen ränta, skadestånd, borgenärsförbindelser o.dyl.

För brottmål finns det två olika diarier beroende på vilken typ av brottmål man söker - remissdiarier i brottmål (C 3) och generaldiarier i instämda brottmål (C 2). Med remitterade brottmål avses det man vanligen menar med brottmål såsom mord, stöld, förfalskning m.m.
Instämda brottmål är mål där en privatperson stämmer en annan, t.ex. ärekränkning, egenmäktigt förfarande, trolöshet mot huvudman. Efter 1921 graderades målen efter svårighetsgrad A-, B-, C- eller D-mål, där D-målen var de svåraste. Ibland anges även vilken rotel inom respektive avdelning som handlagt målet.

I diarierna för såväl remitterade som instämda brottmål, går man först till aktuellt år och söker på den åtalades efternamn. Vid namnet finns en siffra angiven som hänvisar till sida i samma diarium. Där får man veta vilken avdelning som handlagt målet. I varje avdelnings egna diarier söker man åter i registret på den åtalades efternamn, där det finns en siffra som hänvisar till sidan i samma diarium, På den sidan får man slutligen veta målets nummer i respektive avdelnings protokollsserie (domböcker).

Observera att fram till oktober 1912 finns skilsmässor och faderskapsmål i diariet för (instämda) brottmål, därefter handlades dessa mål av avdelning 1 och antecknades i familjerättsdiariet (se arkivförteckning 140/02/03, serie C 1).

I remissdiarierna i brottmål saknas register för åren 1862-1864 och 1869-1874. För dessa år och även andra kan man använda sig av det lexikografiska registret 1840-1900 (C 4 A). Registret är ett i efterhand upprättat alfabetiskt register över personer dömda för brott av Stockholms rådhusrätt. Registret är upplagt i tioårsintervaller och hänvisar till sida i remissdiariet. Om en person dömts flera gånger, får man här på ett enkelt sätt hjälp att hitta alla domarna.
Arkivet
Stockholms rådhusrätts aktuariekontors arkiv (1840-) 1850-1947 (-1958) omfattar 17,2 hm och har överlämnats till Stockholms stadsarkiv i omgångar: maj 1928, 18 december 1931
(nr 414b), 19 juni 1943 (nr 389) och 20 november 1974 (nr 54). Arkivets slutår är 1947 med undantag för C 2:23 som är en inbunden volym 1941-1958 och serie D 3 som är ett kortregister fört 1920-1958. Kortregistret omfattas av 70-årig sekretss enligt Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 25:1.

Arkivets äldsta och yngsta delar har tidigare varit helt oförtecknade. Under september 2013 har hela arkivet förtecknats och registrerats i databasen ARKIS II. Visst material har även ordnats och kartonglagts.

Aktuariekontoret 1948-1970 se Stockholms rådhusrätts arkivförteckning nr 2393/01 och 1971-1991 Stockholms tingsrätt nr 2396/21. Före 1850 se Stockholms kämnärsrätts registratorskontors arkiv, nr 144 F, vilken innehåller generaldiarier 1840-1849.Stockholms stadsarkiv den 30 september 2013Christina Hellgren


Kontroll

Skapad2007-11-12 00:00:00
Senast ändrad2014-02-21 14:34:39