bild
Serie

Handlingar rörande missionen i Kina

KFUK-KFUM

Se även volym A6:1.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11915 – 1930Protokoll med handlingar 1915 - 1921 Kinakommittén
Kassaböcker 1916 - 1927
Dagboksanteckningar från missionsstudiekrets 1020-21
Kinakommitténs brev 1926 - 1930
Sekreterarmissionens skrivelser ang missionen i Kina 1922 -1925
Protokoll 1927
 
21916 – 1927Ingeborg Wikanders rundbrev från missionsarbetet i Kina. Fotografier tagna av I W 1925-26. Hennes kvittenser 1925-26. 
31922 – 1927Internationella rapporter om bl.a. missionen i Kina, protokoll från Kina 1922-27.


 
41921 – 1924Internationella rapporter 
51936 – 1940Som ovan samt med diverse småtryck. 
61916 – 1927Korrespondens Sverige - Kina 1916- 1925
Protokoll från Kina 1922-27, Prayer Circle 1923, Rapporter 1927
Bildtexter och underlag för visning av skioptikonbilder.
Manus och artiklar/föredrag (svenska)
Arbetsaftnar och försäljning, musikstunder
Stadgar (Constitution of the National Association of the Young Women´s Christian Associations of China), The Recommandations passed by the Convention (odaterat)
 
71915 – 1927Ingeborg Wikanders brev under Kina-tiden främst till Hildur Melin 1916-1927.
Två brev från Willy Stenfeldt från arbetet i Kina till Hildur Melin.
Föredrag om Indien
Verikationer Boströmlinjen och tullkvitton 1927
Pressklipp om KFUKs arbete i Kina 1916-1927
Övriga handlingar om Kina
Om sekreterarfrågan 1919-1921
Fotoalbum 1916-1926 från arbetet i Kina