Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Västernorrlands försvarsområde, Västernorrlands regemente och försvarsområde (Fo 23, I 21/Fo 23)

Västernorrlands regemente

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0135/F 1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/h9qLChyZl2P9P5Ma7Cy8E8
Datering
19911994(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Västernorrlands regemente (1854 – 2001)
Alternativa namn: Västernorrlands beväringsbataljon, I 29  (1854 – 1886)
Alternativa namn: Västernorrlands bataljon, I 29  (1887 – 1892)
Alternativa namn: I 28  (1902 – 1927)
Alternativa namn: I 21  (1928 – 1994)
Alternativa namn: Västernorrlands regemente/Försvarsområde 23  (1974 – 1991)
Alternativa namn: Västernorrlands regemente/Ångermanlandsbrigaden I21/NB 51  (1991 – 1994)
Alternativa namn: Försvarsmakten Ångermanlandsbrigaden NB 21  (1994 – 2000)
Alternativa namn: Försvarsmakten Västernorrlands regemente I 21/Fo 23  (1994 – 2000)
Alternativa namn: Avvecklingsorganisation Ångermanland  (2000 – 2001)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Västernorrlands försvarsområde
Fo 23

Inledning

Genom ändring i förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten utfärdad den 31 maj 1990 upphör organisationen Sollefteå armégarnison (SAG) att gälla.

Ny organisation enligt SFS 1990:533.

Fram till 1991-06-30 ingår all korrespondens från I 21 och T 3 i Fo 23 arkiv.

Fr.o.m 1991-07-01 finns korrespondensen från I 21 och T 3 i egna arkiv.

Detaljerad organisationsöversikt återfinns i verksamhetsplanen VP 1991/1992 volym 1 serie B 2.

Arkivbeskrivning Västernorrlands försvarsområde Fo 23
1991-07-01 -- 1994-06-30

Arkivvårdare: Lt Sven-Gustaf Sundström
Kn Jan Johansson
Mj Roland Forbord
Ass Catrin Eriksson

Arbetsuppgifter och organisation

Grundläggande uppgifter om myndighetens verksamhet och organisation finns i förordningen (SFS 1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten. Den senaste lydelsen i SFS 1990:533. Ytterligare uppgifter om myndighetens arbetsuppgifter finns i det årliga produktionsverket Verksamhetsplanen (VP).

Samband mellan myndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar

Vid myndigheten registreras varje skrivelse för sig. Skrivelserna klassificeras enligt KMÄ
(klassifikationssystem för militära ärenden, 1981 års upplaga).

Arkiv som myndigheten vårdar

Myndigheten förvarar öppna, hemliga och kvalificerat hemliga arkivet.
Myndigheten förvarar öppna, hemliga och kvalificerat hemliga arkivetåt I 21 och hemliga och
kvalificerat hemliga arkivet åt T 3 fr.o.m 1991-07-01.

Sökingångar i arkivet

Över varje arkiv som myndigheten förvarar finns en arkivförteckning. Denna är det viktigaste
hjälpmedlet för att bilda sig en uppfattning om arkivets innehåll. Söker man skrivelser i ett visst
ärende bör man i första hand leta i fiariet och de register som finns. Vid detta letande bör man ha
tillgång till ovan nämnda klassifikationssystem för militära ärenden (KMÄ).

Gällande gallringsföreskrifter

I skrivelse från krigsarkivet 1991-10-28 finns de gallringsbeslut som gäller
för myndigheten.

Övrigt

Fr.o.m 1991-07-01 finns det tre förband i Sollefteå, Fo 23, I 21 och T 3.
Förbanden har egna arkiv. Vissa uppgifter inom garnisonen löser man fortfarande gemensamt
därav kan uppgifter finnas i annat ovanstående förbands arkiv.

Tillägg och ändringar i organisationen

1992-01-01 Registreras ändringarna i diarieföringssystemet DIANA.
1993-07-01 Fo 23 blir I 21/Fo 23, Västernorrlands regemente och försvarsområde.
I 21 blir NB 51, Ångermanlandsbrigaden.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad2001-12-17 00:00:00
Senast ändrad2021-02-18 12:50:48