bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna

Norbergs kyrkoarkiv

Obs! Denna serie, och även andra serier av de s.k. "H-Bilagorna", är ännu ej ordnad och förtecknad. Det finns ytterligare volymer som ej är inskrivna på arkivförteckningen. Fråga personalen.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11741 – 1757Innehåller (kladd till) husförhörslängd för Bjurfors mässingsbruks arbetare, 1741 och 1743, samt Skriftförhörsprotokoll 1749 - 1757. 
21759 – 1823Husförhörskladd. Två häften - ett för åren 1759 - 1776 och ett för åren 1778 - 1823. 
31836 – 1847Husförhörskladd 
41848 – 1850Husförhörskladd 
51830 – 1910Innehåller husförhörskladd, 1870 - 1881, enstaka bilagor till flyttningslängden, 1830 - 1910, samt vissa odaterade handlingar (1700-tal) , enstaka bilagor till födelse- och dopboken, 1876 - 1879, samt vissa odaterade handlingar, och enstaka, odaterade, bilagor till kommunionslängden.