Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Grava kyrkoarkiv

Benämnes även "församlingsregister". ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Uppgifter i systemet gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon versamhet.