bild
Serie

Kartor och ritningar - Gällivare gamla kyrka

Gällivare kyrkoarkiv

I arkivkartong

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11928 – 1973Måttskiss över kyrkan och klockstapeln (2 ritningar), odat.
Ritning nr G 127/6: Plan av kyrkan, 1928.
Ritning nr G 127/7: Situationsplan, planer av klockstapeln, 1928.
Ritning nr G 127/8: Sektioner av kyrkan, F-F, G-G, H-H och I-I, 1928.
Ritning nr G 127/9: Sektioner av kyrkan, C-C, D-D och E-E, 1928.
Ritning nr G 127/10: Sektioner av kyrkan, A-A och B-B, 1928.
Ritning nr G 127/11: Klockstapeln sektion, A-A och B-B, 1928.
Ritning nr G 127/12: Fasader av klockstapeln, 1928.
Ritning nr G 127/13: Fasad av kyrkan norra, 1928.
Ritning nr G 127/14: Fasad av kyrkan södra, 1928.
Ritning nr G 127/15: Fasad av kyrkan östra, 1928.
Ritning nr G 127/16: Fasad av kyrkan västra, 1928.
Planer av klockstapeln, 1928.
Gamla kyrkans lås avritad av Georg Rudner (2 ritningar), 1950-talet.
Förslag till inredning, 1953.
Gamla kyrkans nycklar avritade av Georg Rudner (2 ritningar), 1955.
Förslag till restaurering, 1957.
Förslag till restaurering, plan, 1959.
Förslag till restaurering, sektioner, 1959.
Ritning nr E 3: El-installation för värme, kraft och belysning, 1959.
Ritning nr E 4: El-installation för värme, kraft och belysning, 1959.
Förslag till restaurering, sektioner, 1959.
Förslag till restaurering, 1960.
Förslag till restaurering, sektioner, 1960.
Förslag till restaurering, sektion D-D, 1960.
Ritningar nr E 1: El-installation för kraft och belysning, 1961.
Ritning nr E 2: El-installation för värme, 1961.
Förslag till restaurering, plan, 1961.
Förslag till restaurering, sektioner A-A och B-B, 1961.
Förslag till restaurering, sektion D-D, 1961.
Ritning nr 4: Förslag till ordnande av området kring Gamla kyrkan och prästgården, 1961.
Förslag till altauppsättning, ljusstakar och dopfunt (6 ritningar), odat.
Förslag till elvärme, 1962?
Förslag till el-installation till belysningsstolpar, 1962?
Förslag till el-installation för kraft och belysning, 1962?
Förslag till ordnande av kyrkans omgivning, 1962.
Skiss på alternativ bänkgavelutformning, 1962.
Förslag till restaurering, plan, 1962.
Ritning nr 9: Bänkskärmar, 1962.
Ritning nr 10: Bänkar, 1962.
Ritning nr 12: Inredning i sakristian, 1962.
Ritning nr 13: Timmermur kring kyrkogården, 1962.
Ritning nr 14: Detaljer till altarbord och knäfallspall, 1962.
Ritning nr 15: Timmermur kring kyrkogården, 1962.
Orgel med 3-4 stämmor (2 ritningar), 1961.
Orgel med 4 stämmor, 1962.
Ritning nr 6: Orgel, förslag med luckor, 1962.
Ritning nr 7: Orgel, 1962.
Ritning nr 5: Altaruppsättning, 1963.
Ritning nr 15: Altarskrank, detaljer, 1963.
Ritning nr 16: Psalmnummertavla, 1963.
Ritning nr 20 (2 st): Bänkljusstakar, 1963.
Ritningar nr E 68 : 01: Planer - klockstapelbyggnad. Situationsplan. Brandalarm, 1973.
Ritning nr E 68 : 02: Kyrkobyggnad. Bottenplan. Brandalarm, 1973.
Ritning nr E 68 : 03: Kyrkobyggnad. Vindsplan. Brandalarm, 1973.
Ritning nr E 68 : 04: Inre sektioner, 1973.
Handlingar se O I a: 3
Info/