För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Jäders kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (13 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Karta öfver en del ägor till Jäders Kyrkoherde Boställe samt Fesslinge och Jäders Byar uti Södermanland, Öster Rekarne Hd och Jäders Sn. Författad vid ägoutbyte år 1854 af C; A; Åkerstein.1854Kartan är fastställd vid Öster Rekarne härads ägodelningsrätt den 18 april 1855. 
0001:00002Karta öfver Jäders Sockens Kyrkogård samt till densammes utvidgande bestämde mark uti Södermanland och Öster Rekarne Härad Författad år 1853 af C. A. Åkerstein v: Kommissions Landtm:1853Med på kartan finns en beskrivning. 
0001:00003Karta öfver ägorne till Hemmanet Horsholm uti Södermanland Öster Rekarne Hd och Jäders Sn. Författad år 1856 af C; A; Åkerstein.1856Kartan är fastställd vid Öster Rekarne härads lagtima höstting den 18 december 1857. 
0001:00004Karta öfver alla ägorne till Hemmanet Horsholm uti Södermanland, Öster-Rekarne Härad och Jäders Socken. Författad vid Rågångsreglering år 1856 och vid Laga Skifte år 1858 af C; A; Åkerstein1856 – 1858KKartan är fastställd vid Öster Rekarne härads ägodelningsrätt den 18 juni 1859. 
0001:00005Karta öfver alla ägorne till Hemmanet Horsholm uti Södermanland, Öster-Rekarne Härad och Jäders Socken. Författad vid Rågångsreglering år 1856 och vid Laga Skifte år 1858 af1856 – 1858Kartan är en kopia av karta 10499:0001:00004. 
0001:00006Karta öfver Hårsholma uti Södermanland, Öst: Rekarne Hrad och Jäders Socken. Författad År 1645 af Jacob Christoffersson Stenklyft Afritad i Kongl. Gen: Landtm: Contoret År 1856 af Osc: Kruuse.1645Kartan är en kopia, upprättad 1856, av en karta från 1645. 
0002:00001Karta öfwer en del ägor till Kyrkoherdebostället Öflingeby samt Ösby och Oxlöths Byar uti Södermanland, Öster-Rekarne Härad och Jäders Socken. Författad vid Ägoutbyte år 1858 af C; A; Åkerstein1858Kartan är fastställd vid Öster Rekarne härads ägodelningsrätt den 14 augusti 1860. 
0002:00002Karta öfver alla ägorna till Kyrkoherde-bostället Öflingeby uti Södermanland, Öster-Rekarne Härad och Jäders Socken. Författad år 1858 af C; A; Åkerstein1858Kartan är fastställd vid Öster Rekarne härads ägodelningsrätt den 14 augusti 1860. 
0002:00003Ritning till Takstolar öfver Norra Choret eller Sacristian och Oxenstjernska GrafChoret i Jäders Kyrka1859Ritningen är fastställd vid överintendentsämbetet den 5 april 1859. 
0002:00004Ritning till Takstolar öfwer Jäders Kyrka. Ritning till Takstolarna öfver Wapenhuset. Ritning till Takstolar öfver sjelfva Kyrkan.1859Ritningen är fastställd vid överintendentsämbetet den 5 april 1859. 
0002:00005Ritning till nytt Tak i Jäders FörsamlingsKyrka i Nyköpings Län. Genomskärning af Taklaget öfver Kyrkan samt Choren efter Linien AB af Planritningen. Plan af Taklaget.1859Ritningen är fastställd vid överintendentsämbetet den 5 april 1859. 
0003:00001Charta Öfwer Iäders Prästegårds Öflingeby Kallad Så EnSkylte, Som Med, Ösby och Oxlät Byar Blandade Ägor Uti Nykiöpings Landshöfdinge Döme Öster Rekarne Härad och Jäders Sochn Författad år 1784 af. And: Forssman1784Kartan är fastställd vid Öster Rekarne härads laga vinterting den 8 februari 1785. 
0004:00001[Planritning över Jäders kyrka. Kartan består av flera skikt som visar yttertak, valv, bänkindelning och krypta.]1644