bild
Serie

Kungjorda äktenskapslysningar

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Serien är gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras enligt pastors beslut dec. 1949 medundantag för 1942-1944.

Serien avslutad.

Serien i kartong.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTid 
11942 
21943 – 1944