Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Sockenstämmoprotokoll

Hille kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1726 – 1735Sockenstämmoprotokoll.
Se J: 1
 
11767 – 1799Kapsel. Spr. år. Protokoll
Lev. 34/1967.
Inneh. även:
Upplästa kungörelser 1776, 1779, 1861.
Kyrkorådets protokoll 1777, 1816.
Förteckning över sökande till klockare- o. skolläraretjänsten 1859, 1862.
Fattigutdelningslängd 1766-1768.
Räkenskap över "wendelsäds- utmätningen" 1772.
Diverse räkenskaper o. ekonomiska
handlingar 1850-1869.
Uppbördslängder 1862-1870.
Visitationsprotokoll 1767.
Inventeringsinstrument för kyrkans arkiv och kassor 1815.
Syneinstrument för kyrkans klockstapel 1768.
Materiallängder m.m. för kyrkobygget 1858-1861.
Strödda handlingar bl. a. angående brännvinsbränning 1767-1920.
 
21770 – 1823Inb. Protokoll.
Lev. 34/1967
Inneh. även:
Kyrkorådets protokoll 1777-1819, spr. år.
Visitationsprotokoll 1787.
Inventeringsprotokoll avseende kyrkan 1813.
Handlingar rör. prästgårdsjorden 1795-1802.
Protokoll vid klockareval 1812.
Avskrift av arrendekontrakt på husbehovsbränning 1787.
Utdrag ur häradsrättsprot. rör. osedlighet bland ungdomen i Hille 1803, 1804.
 
31823 – 1838Inb. Protokoll.
Lev. 34/1967
Inneh. även:
Protokoll vid lärareval 1824.
Syneinstrument för komministerbostället 1827.
Protokoll vid klockareval 1825.
 
41839 – 1852Inb. Protokoll.
Lev. 34/1967
Inneh. även:
Ritning till kyrkstallar 1845.
 
51852 – 1862Inb. Sockenstämmoprotokoll
Lev. 79/1973.
Inneh. även:
Kyrkostämmoprot. 1863-1876
Kyrko- o. skolrådsprotokoll 1869, 1873.