bild
Serie

Kassainventarier

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser Landtränteriets Kassainventarium (benämns "Mån- adsinventarium t o m år 1826) för åren 1785-1884. Häri även månads- förslag över Landtränteriets influtna och remitterade Riks- gäldskontorsmedel för åren 1793- 1823.
Kassainventariet (Månadsinven- tariet) är upprättat månadsvis. Med inkomsterna och utgifterna uppdelade på de olika inkomst- respektive utgiftsgrupperna.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-4 lev. ????

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11785 – 1805Månadsinventarium 1785-1805 samt Månadsförslag över influtna och remitterade Riksgäldskontorsmedel för åren 1793-1805.
42 häften i arkivkartong.
 
21806 – 1825Månadsinventarium 1806-1825 samt Månadsförslag över influtna och remitterade Riksgäldskontorsmedel
för åren 1806-1823. Lucka 1807.
38 häften i arkivkartong.
 
31826 – 1859Kassainventarium. 32 häften i arkivkartong. 
41860 – 1884Kassainventarium 1860-1884.
25 häften i arkivkartong.

Serien upphör.