bild
Karta/ritning

Karta öfver egorne till Lidingby uti Wallby socken och Tröjds [sic!] härad och Upsala län. Upprättad 1856 af J. Bring. Egorna i Laga skifte fördelade år 1863.

Lidingby byalag

Kartan är fastställd vid Trögds härads ägodelningsrätt den 20 april 1864. Se post 11885/0002:00001-00037.