bild
Karta/ritning

Gravkarta

Västra Stenby kyrkoarkiv

1 blad.