bild
Arkiv

KFUK:s Vaksamhetsbyrå (Föreningen Vaksamhet)

KFUK-KFUM

Föreningen Vaksamhet grundades 1902. Dess ändamål var från början framför allt bekämpandet av den vita slavhandeln med kvinnor och barn. Föreningen upphörde 1946 då den överlämnade sin verksamhet och sitt arkiv till KFUK:s Riksförbund. Man ansåg att KFUK i viss mån kunde täcka upp den verksamhet som föreningen dittills utövat. Den fortsattes inom KFUK:s vaksamhetsbyrå.

Stockholm i Riksarkivet, december 1984.
Marie Järgården.Anm.: Marie Järgården tjänstgjorde under en vecka vid Riksarkivets tredje sektion under pågående inskolning för uppgifter inom Stockholms Läns Hembygdsförbund med placering vid olika hembygdsföreningar under beredskapsarbete. /Ingvar Carlsson


Arkivet omordnades och inregistrerades i Arkis av Magnus Axelsson i november 2006.

 Serier (8 st)