bild
Arkiv

KFUM:s Triangelförbund

KFUK-KFUM

KFUM:s Triangelförbund resp. KFUK-KFUMs triangelförbund:
Med triangelverksamhet har inom KFUK/KFUM-rörelsen avsetts barn- och ungdomsarbete i klubbar, på fritidsgårdar och lägergårdar. Det har skilts från scoutverksamheten genom ett friare program och avsaknad av särskild uniform eller scoutdräkt. Lägergårdarna anordnar även lägerskolor, sommarläger och konfirmationsläger för icke-medlemmar. Triangelförbundet har stöttat lägergårdar och lokal triangelverksamhet med gemensamma utbildning och samlingar. Tidigare namn på verksamheten var GA, gossavdelningar, YA ynglingaavdelningar och Unge Mäns-arbete. Triangelförbundet startade som KFUM:s Triangelpojkförbund 1939 och upphörde 2014. Handlingar för GA, YA och Unge-Mänsarbetet återfinns under F7a.

Triangelförbundets arkiv är oförtecknat och innehåller 3,5 hyllmeter för tiden 1933 - 1968.

Ett KFUK:s Triangelflickförbund fanns 1942 - 1955. Handlingar från detta återfinns förtecknade under KFUKs riksförbund F16.

Två filmer från Triangelförbundets verksamhet ingår i i KFUM:s Riksförbunds arkiv:
Gotlandsresan, 1930-tal, Triangelpojkar från Sala på resa till Gotland och läger vid Fridhem, ingår i SE/RA/730131/01/01/K/K 17/4
Lasse & Dudde, ca 1940-1945, en film om KFUM:s Triangelpojkar, ingår i SE/RA/730131/01/01/K/K 17/8.