bild
Arkiv

Y's Mens Club/Y's Men International Region Sverige

KFUK-KFUM

Y's Men Club /Y's Men International region Sverige

Y's Mens Club är en fristående stödorganisation till KFUM/K, som hjälper KFUM/K med deras aktiviteter. Hjälpen kan bestå av att de samlar in pengar, säljer lotter, adventkalendrar o dyl. Någon förening byggde också en bastu.

Protokollen (A 1) kan vid första anblicken te sig som väldigt få, men det finns protokoll utspridda bland övriga handlingar i flera av de övriga serierna.
Det finns serier med inkomna handlingar från klubbar(E 1), från distrikt(E 2). E-serierna fortsätter med handlingar rörande region Sverige-Finland(E 3), korrespondens(E 4), handlingar och övrig korrespondens(E 5) och inkomna handlingar(E 6). Innehållet i E-serierna består främst av handlingar som har skickats internt inom Y's Mens Club, allt från meddelanden och utskick inom en klubb till utskick från världskontoret i USA. Innehållet i de olika E-serierna överlappar delvis varandra materialet verkar vara inskickat från olika håll och de avspeglar sig i materialet. Man har dessutom inte skiljt på olika typer av handlingar. Ett bra exempel på det är protokoll som man kan finna i nästan varje serie. Förekomsten av korrespondens och regionmeddelanden i flera av serierna är andra exempel.
Dessutom finns serierna Ämnesordnade handlingar, Klubbservice(F 1), övriga ämnesordnade handlingar(F 2), Kassaböcker(G 1) och slutligen Verifikationer(G 2).

Arkivet ordnades och förtecknades av Magnus Axelsson 2007.


Arkivet innehåller en oförtecknad efterleverans omfattande 0,5 hm inkommen 2010-11-23 samt ytterligare ca 3,4 hyllmeter oförtecknade handlingar.

 Serier (4 st)