Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Arkiv

Katolska biskopsämbetet Caritas Sueciae, Avdelningen Tysklandshjälpen

Katolska biskopsämbetets deposition

Caritas Sueciae, Svensk Katolsk Hjälpverksamhet upprättades den 23 februari 1946 av biskop Müller med uppgift att hjälpa de nödställda i det av kriget härjade Europa. För att så effektivt som möjligt kunna hjälpa i de olika länderna, bildades särskilda avdelningar inom Caritas: Hjälp till Frankrike, Polenhjälpen, Tysklandshjälpen, Hjälp till Ungern och Hjälp till Österrike.

Till direktör för Tysklandshjälpen utsågs jesuitpater August Adelkamp. I maj 1946 grundades Caritashilfswerk Lübeck som tysk avdelning till Caritas Sueciae, Avd Tysklandshjälpen för att ta emot och fördela det som insamlats genom Caritas Sueciae och dess filialer m.m. i andra länder, såsom Argentina, Brasilien, Chile, Danmark, Kanada, Portugal och Spanien. Den 25 april 1946 hade biskop Müller som en avdelning i Caritas grundat Comité de Sorocco à Europa Faminta med Porto Alegre som arbetscentrum för Brasilien. Pater Adelkamp var chef i Stockholm.

1948 omvandlades Caritashilfswerk Lübeck till en självständig förening med ett avtal med Caritas Sueciae, Avd Tysklandshjälpen. Eftersom Sverige inte längre kunde hjälpa så mycket sades avtalet upp 1949 och verksamheten i Lübeck upplöstes.

Caritas avdelning Tysklandshjälpen upphörde i praktiken med verksamheten under 1951, men först 1969 avslutades avdelningens sista bankkonto.

Arkivet har förvarats hos kyrkoherden, pater August Adelkamp i Västerås.Lars Hallberg

 Serier (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
-Serien i kartonger om ej annat anges