bild
Arkiv

Palmskiölds samling fullmakter och instruktioner

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria

Elias Palmskiöld, arkivsekreterare 1702-1719, fortsatte det ordningsarbete, som ännu inte avslutats efter slottsbranden 1697. Därvid tillkom ämnessamlingen miscellanea, som till sstor del har upplösts. Föreliggande bestånd var en från denna skild samling med b enämningen "Kongl. Hoff- och Civil-Betiäntes fullmachter och Instructioner". Den innehåller instruktioner, fullmakter, mm i original eller koncept ordnade efter verk och tjänstebenämningar i bokstavsordning. Handlingarna kvarligger i sina ursprungliga fascikelomslag och några försök till omplacering har inte gjorts; endast de kungliga rådens eder till Karl XII i original har nu flyttats till samlingen Eder, vol. 4.

1916 gjorde C. Gustaf Edelstam en detaljerad förteckning över handlingarna i samlingen.

Per-Gunnar Ottosson

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11600-talFörteckningar över ämbetsmän; A-H (obs cammar- och commerscollegium här) 
21600-talJ-W