Måndag den 18 november kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Palmskiölds samling fullmakter och instruktioner

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria

Elias Palmskiöld, arkivsekreterare 1702-1719, fortsatte det ordningsarbete, som ännu inte avslutats efter slottsbranden 1697. Därvid tillkom ämnessamlingen miscellanea, som till sstor del har upplösts. Föreliggande bestånd var en från denna skild samling med b enämningen "Kongl. Hoff- och Civil-Betiäntes fullmachter och Instructioner". Den innehåller instruktioner, fullmakter, mm i original eller koncept ordnade efter verk och tjänstebenämningar i bokstavsordning. Handlingarna kvarligger i sina ursprungliga fascikelomslag och några försök till omplacering har inte gjorts; endast de kungliga rådens eder till Karl XII i original har nu flyttats till samlingen Eder, vol. 4.

1916 gjorde C. Gustaf Edelstam en detaljerad förteckning över handlingarna i samlingen.

Per-Gunnar Ottosson

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11600-talFörteckningar över ämbetsmän; A-H (obs cammar- och commerscollegium här) 
21600-talJ-W