bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01, gallringsbara

Själevads kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65
Gallringsfrist för bilagor till dopboken är 20 år och för övriga bilagor 5 år.
Från gallring undantas handlingar utfärdade i utlandet och av andra trossamfund, se serie H X a.