Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Bilagor till födelse- och dopböcker, ej gallringsbara

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (27 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1860 – 1870Se P I:2.
Spridda år.
 
- [H0002]1892 – 19181892, 1918.
Dopsedlar.
Se H I:1.
 
11926 – 1927 
21928 – 1929 
31930 – 1931 
41932 – 1933 
51934 – 1935 
61936 
71937 
81938 
91939 
101940 
111941 
121941 – 1976Faderskapsärenden m.m. 
131942 – 1943 
141944 – 1945 
151946 – 1947 
161948 – 1950 
171951 – 1953 
181954 – 1956 
191957 – 1959 
201960 – 1963 
211964 – 1967 
221964 – 1979Handlingar rörande erkännande av faderskap samt erkännande av att barn är trolovningsbarn. 
231980 – 1983Handlingar rörande erkännande av faderskap samt erkännande av att barn är trolovningsbarn. 
241983 – 1986 
251976 – 1991