Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Hille kyrkoarkiv

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1726 – 1766Förteckningar över förbättringar
i kyrkan.
Se L I a: 1
 
11726 – 1832Kapsel. Bänkdelningslängder 
- [H0002]1768Syneinstrument avseende klock-
stapeln.
Se K I: 1
 
21784 – 1970Kapsel. Handlingar ang kyrkan
Lev 46/1976.
Däri bl a: Handlingar ang kyrkans underhåll och reparation 1857-1970,
Bänklängd 1841, 1848, Brandförsäkringshandlingar 1927-1951,
Handlingar ang Oslättsfors kapell 1784-1951.
 
- [K0001]1857 – 1860Kladdanteckningar över materialleveranser till kyrkobygget
L III: 2
 
31858 – 1860Materiallängd för kyrkobygget
Lev 34/1967
 
- [H0003]1858 – 1861Dagsverksjournal för kyrkobygget
Se L I b: 11
 
- [H0004]1858 – 1861Materiallängder m m för kyrkobygget.
Se K I: 1
 
- [H0005]1861Restlängd över material till ny kyrkobyggnad.
Se H II: 1
 
41949 – 1955Handlingar angående kyrkorestaurering 
51952 – 1995El- och värmeinstallation 1952-1955
Kyrkans klocka 1962-1963
Ljudanläggning, träkors, notställ och bänkdynor i kyrka 1975-1987
Revisionsbeskrivning av elanläggning kyrka (ÅF-SPEAB) 1995