bild
Serie

Tomträtts- och vattenfallsrättsböcker

Kinda häradsrätts arkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Ej levererad.

Se vidare Inskrivningsdomarens arkiv, serie C III.