bild
Serie

Ritningar angående kyrkogården

Torsåkers kyrkoarkiv, Västernorrlands län

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11879 – 1918Karta över kyrkogården jämte tilltänkt utvidgning 1879 (2 st). HLA 811.
Kopia av karta över kyrkogården 1879. HLA 812.
Kartor över kyrkogården jämte tilltänkt utvidgning 1887 (2 st). HLA 813.
Karta över förslag till parkanläggning vid kyrkan 1890. HLA 815.
Förslag till ny begravningsplats 1891. HLA 816.
Karta över familjegravar på nya kyrkogården, utan år. HLA 14543.
Karta över begravningsplatsen i Torsåker 1911. HLA 14544.
Förslag till parkanläggning vid nya begravningsplatsen 1916 (2 st). HLA 14545 - HLA 14546.
Karta (kopia) över kyrkplatsen och kyrkovallen (utdrag ur HLA 14576) 1918. HLA 14548.
 
21933 – 1967Skiss över kyrkogårdsportalen i förändrat skick 1933. HLA 14550.
Förslag till ny kyrkogårdsmur med grindparti 1933-1935 (5 st). HLA 14549.
Förslag till iordningsställande av begravningsplatsen 1936. HLA 14547
Ritning till bänk på kyrkogården 1945. HLA 14542.
Förslag till omplanering av kyrkogården 1966 (2 st). HLA 14552.
Uppmätningsritning för kyrkogården 1966. HLA 14553.
Gravkarta över Torsåkers kyrkogård 1967. HLA 14551.
 
Se: SE/HLA/1010209/O I b/11935 – 1946Ritningsförslag angående ny inhägnad av kyrkogården 1935.
Förslag till ordnande av gravfält på Torsåkers kyrkogård samt utvidgning av densamma 1944.
Förslag till vattenkar på kyrkogården 1946.
 
Se: SE/HLA/1010235/K II b/81987Situationsplan över Torsåkers kyrkogård.
Ingår i Ytterlännäs kyrkoarkiv.