Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Verksamhetsregister

Älvsby kyrkoarkiv

ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokförings- systemet

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2005:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet