bild
Serie

Kartor och ritningar - Ullatti kyrka

Gällivare kyrkoarkiv

OVIe:1, OVIe:2 och OVIe:4 i kart- och ritningsarkiv och OVIe:3 och OVIe:5 - OVIe:8 i arkivkartong.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11939 – 1946Ytavvägning av kyrktomten (2 ritningar), 1939.
Förslagsritningar till kapell i Ullatti by av slottsarkitekt Nordenskjöld (25 st), 1940-1946.
Info/
 
21950 – 1957Ritningar till kapellbyggnad i Ullatti av slottsarkitekt Nordenskjöld. Godkända av Kungliga Byggnadsstyrelsen (8 st), 1950.
Omarbetning av arkitekt Nordenskjölds förslag (2 st), 1955.
Byggnadstillstånd och byggnadsritningar till Ullatti kapell (17 st), 1955-1957.
Info/
 
31955 – 1956Borgensförbindelse.
Plomberade originalhandlingar. Entreprenadkontrakt mellan Byggnadsbolaget NT Andersson & Söner, Luleå och Gellivare kyrkoråd.
Innehåller: Arbetsbeskrivning. Allmänna bestämmelser. Utbetalningsplan.
Kontrakt mellan Nilssons Elektriska och Gellivare kyrkoråd angående el-installationer.
Program över värme-, kraft-, belysnings-, svagströms- och åskledaranläggning.
Allmänna bestämmelser för masterial och arbete.
Ritning nr 490/1: Ytterbelysning och situationsplan.
Ritning nr 490/2: Kraft och belysning, svagström. Källarplan.
Ritning nr 490/3: Kraft och belysning, svagström. Bottenplan.
Ritning nr 490/4: Kraft och belysning, svagström. Läktarplan.
Ritning nr 490/5: Kraft och belysning, svagström. Klocktorn.
Ritning nr 490/6: Värme. Källarplan.
Ritning nr 490/7: Värme. Bottenplan.
Ritning nr 490/8: Värme. Läktarplan.
Ritning nr 490/9: Centraler.
Ritning nr K 1: Allmänna bestämmelser, grundritning.
Ritning nr K 2: Bjälklaget över källarvåning. Sektion D-D m m.
Ritning nr K 3: Grundsektioner m m.
Ritning nr K 4: Läktarbjälklaget med detalj.
Ritning nr K 5: Tornet, sektion V-V.
Ritning nr K 6: Bjälklaget över orgelläktare. Detaljer till tornet.
Ritning nr K 7: Uppställning av klockstolarna m m. Skala 1:50, 1:20, 1:10 och 1:1.
Ritning nr K 8: Takstolsplan.
Ritning nr K 9: Kyrksalen, typsektion.
Ritning nr 55126-1: Vatten- och avloppsledningar. Källarplan.
Ritning nr 13: Fasad mot väster.
Ritning nr 14: Fasad mot öster.
Ritning nr 15 A: Situationsplan.
Ritning nr 16: Planeringsarbeten.
Ritning nr 17: Källarplan.
Ritning nr 18: Bottenplan.
Ritning nr 19: Läktar- och takplan.
Ritning nr 20: Längdsektion A-B.
Ritning nr 21: Sektion C-D.
Ritning nr 22: Sektion E-F och G-H.
Ritning nr 23: Fasad mot norr.
Ritning nr 24: Sektion J-K.
Info/
 
41954 – 19593 stycken färgglada fasadritningar, 1954-1955.
Ritningar på koret med krucifix av skulptris Ebba Hedqvist (4 st), 1956.
Ritning av bottenplan, 150 sittplatser, 1959.
Samtliga ritningar på hårdpapp.
Info/
 
51955 – 1972Ritning nr 12: Sektion A-B, C-D, E-F och G-H.
Ritning nr 15: Planeringsarbete och situationsplan.
Ritning nr 16 A: Hägnadsmur kring kyrktomten.
Interiör av koret.
Figurer av mässingsplåt för toalettdörrar.
Ritningar på lampetter.
Ritning nr 40: Spetsade skifferplattor vid takfot.
Ritning nr 54: Sakristian, golv.
Ritning nr 58: Skåpinredning.
Ritning nr 62: Bjälkars fästande vid Törebodabalk.
Ritning nr 73: Sakristian. Ändring av list vid tak.
Ritning nr 74: Koret, plan.
Ritning nr 76: Koret, fondvägg.
Ritning nr 77: Koret, östra långväggen.
Ritning nr 79: Koret, golvet.
Ritning nr 89: Vapenhuset. Väggen mot entrén.
Ritning nr 63: Läktarens fondvägg.
Ritning nr 64: Grindar av smidesjärn.
Ritning nr 84: Kors på altarets framsida.
Ritning nr 100: Läktaren med orgel och bänkar.
Ritning nr 105: Skåpinredning i städskrubb.
Karmstol.
Stol, ljust trä.
Fasad mot öster.
Plan av klockrummet och kyrkans yttertak.
Ritning nr 112: Detaljer till skåpinredning.
Ritning nr 116: Beklädnad av korets fondvägg med blästrade bräder av furu.
Ritning nr 117: Struktur och blästrad furubräda.
Ritning nr 125: Ventilationsskorsten. Krön på sakristian.
Ritning nr 144: Bänk i brudkammaren.
Ritning nr 154: Plattor att läggas på bänkskärmarnas stolpar.
Golvvärmeslingor.
Info/
 
61955 – 1957Nattvardsservis i silver. Förslag.
Plan över kyrkotomten i Ullatti by.
Ritning nr 110: Dopfunt.
Ritning nr 111: Dopfunt, planer.
Ritning nr 126: Ledstänger och räcke i invändig trappa.
Ritning nr 127: Detalj till räcke i källartrappan.
Ritning nr 128: Montering av "Down light". Avsedd att nyttjas vid jordfästningar.
Ritning nr 129: Grindstolpar. Detalj till inskription.
Ritning nr 130: Predikstolen. Detaljer.
Ritning nr 133: Lås till fönster.
Ritning nr 134: Hållare till fönsterluckor.
Ritning nr 136: Sakristian. Möbleringsplan.
Ritning nr 137: Sakristian. Bord, skiss.
Info/
 
71951 – 1958Förslag till rullar för bårmattor.
Ritning nr 141: Korets fondvägg.
Fotografier på krucifixet ovanför altaret (5 st).
Ritning nr 16: Planeringsarbeten.
Ritning nr 5: Kistvagnar.
Ritning nr K1-K9: Komplettering av konstruktionsritningar från 1955.
Ritning nr 25: Entrétrappa.
Ritning nr 41: Trappa. Sektion 1-1 och 2-2.
Ritning nr 42: Kopplingsdosor för värmerör.
Ritning nr 44: Salning och Törebodabågar.
Ritning nr 45: Trappa från vapenhus till läktare.
Ritning nr 48: Tornspirans krön.
Ritning nr 50: Tornspirans krön. Tuppen.
Ritning nr 53: Sakristian.
Ritning nr 55: Sakristian. Detaljer.
Ritning nr 56: Tornspirans krön. Detaljer.
Ritning nr 59: El-värmesträngar i bottenvåningens golv.
Ritning nr 60: Kopplingsdosor i golv.
Ritning nr 61: Fästen av järn, för bänkgavlar.
Ritning nr 67: El-värmesträngar i bottenvåningens golv.
Ritning nr 68: Sektion genom golvvärmare.
Ritning nr 59: Räcken vid huvudentrén.
Ritning nr 140: Sektion genom bjälklag över bisättningsrummet.
Info/
 
81949 – 1967Klockstapel.
Statisk beräkning.
Ritning nr 70: Räcken vid fönster på läktaren.
Ritning nr 71: Fönsterbänkar och skiva av kalksten.
Ritning nr 72: Fönster litt F1. Beslagsuppgifter.
Ritning nr 75: Koret, sektion.
Ritning nr 80: Omfattar kring 3 st urtavlor och en blindtavla.
Ritning nr 83: Altare med podium.
Ritning nr 87: Altarring.
Ritning nr 90: Skåp i vapenhus.
Ritning nr 91: Vapenhus. Förslag till skåp för manövrering av klockor.
Ritning nr 97: Dopfunt.
Ritning nr 154: Fönsterluckshållare av koppar.
Ritning nr 55126-1: Vatten- och avloppsledning, källarplan.
Ritning nr 55126-2: Vatten- och avloppsledningar. Läktar- och takplan.
Första skiss till predikstol.
Ritning nr 96: Predikstol med ljudtak.
Förteckning över ritningar till inredningsentreprenad.
Ritning nr 100: Läktaren med orgel och bänkar.
Ritning nr 102: Orgel. Fasaddetaljer.
Ritning nr 106: Golvlucka till orgelfläkt.
Ritning nr 109: Knäfallspallar.
Ritningarna nr 150, 151och 152: Förslag till belysning på predikstolens bokbräda.
Handlingar, se O I a : 6-8
Info/