bild
Serie

Gravböcker

Västra Ryds kyrkoarkiv

Gravbok 1911- (O I c:1) , gravbok 1963- (O I c:2-5 och gravbok 1966-1983 (O I c:6) har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena.