bild
Serie

Strödda förteckningar rörande barn

Frimurarbarnhuset i Stockholm

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11774 – 1933, odat1) Förteckning å barn, som blivit flyttade från Frimurarbarnhuset till Stora barnhuset 1774.
2) Summariska anteckningar å barnantalet 1798-1817.
3) Förteckning å inköpta barn 1804-1815.
4) Förteckning å barn avsända till Norrland 1810-1820-talen.
5) Summariska anteckningar över underhållet för barnen utomhus 1833-1841.
6) Liggare över understödsbarn födda 2:a kvart 1817 till 3:e kvart 1829.
7) Matrikel upplagd 1835, med anteckningar om barn intagna 1828-1844 och uttagna 1835-1843.
8) Förteckning över in- och uttagna barn 1866-1933. Barn av båda könen t o m 1904, därefter endast flickor.
9) Ordningsregler, odat.
 
21894 – 19391) Anmärkningsbok 1894-1904.
2) Förteckning över intagna barn 1926-1937 med fylliga uppgifter om barnens levnadsomständigheter, hälsotillstånd m m.
3) Straffjournal 1934-1935.
4) Hemgångsjournal 1937-1939.