bild
Serie

Skolrådshandlingar

Själevads kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11827 – 18851827-1885 spr år. Kapsel. Skolrådshandlingar. Lev.
129/1973. Inneh. även: Sockenstämmoprotokoll 1808, 1850.
Revisionsberättelser 1810-1866 spr år. Skolråds-
protokoll 1861-1873 spr år. Kommunalnämndens handlingar ang. kläder åt de
fattiga 1865. Kyrko- o. fattigkassans räkenskaper 1804-1849 spr år.
Räntelängder 1834-1862 spr år. Fattigräkenskaper 1825, 1845.
Kyrkoräkenskaper 1859-1895
spr år. Verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1865-1894
spr år. Skolräkenskaper 1853, 1862. Verifikationer till skolräkenskaperna
1855, 1882. Kollekter 1781. Håvpenningar 1843-1845 spr år. Brandstods-
kassans räkenskaper 1850-1859. Kyrkobyggnadsräkenskaper 1882. Diverse
skrivelser, utslag samt kungörelse 1815-1845 spr år.
 
- [H0001]1846 – 1872Skolrådshandlingar. Se J:2. 
21866 – 1880Inb. Examensbok. Lev. 129/1973.