bild
Serie

Handlingar rörande bevillningen

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030002/G IV c
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/MFBoIWuR8KMcPJuz6j7kP5
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningSerien avser årsvisa förslag över Riksens Ständers bevillningar i Gävleborgs län för åren 1683-1809 samt sammandrag och förslag över respektive års bevillning för åren 1810-1920.
Varje fögderis respektive stads handlingar är separat uppställda årsvis. Fögderiernas handlingar är i sin tur sockenindelade.
Bevillningsslagen som förekommer
varierar genom åren. Förekommande
bevillningsslag är exempelvis: brännvinsacciser, inkomstskatter,
fastighetsskatter, förmögenhets-
skatter och personalavgifter.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-13 lev. 1913, vol. 14-21 lev. 10/3 1943, vol. 22-24 lev. 18/8 1955, vol. 25-28 lev. ??.