Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående fonder, donationer och gåvor

Katarina kyrkoarkiv

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11721 – 1936Handlingar angående testamenten, gåvor och fonder m.m. från privatpersoner 1721-1936, testamentariska förordnanden till förmån för fattigflickskolan 1814-1860, handlingar rörande donationer som 1847-12-30 överlämnades från församlingens fattighusdirektion till dess skolstyrelse, Katariana sjukvårdsförenings fond 1921. 
21724 – 1918Diverse handlingar rörande donationer 1724-1841, förteckning på pensionärer från fonderna Godus 1792-1928, Öfverström 1880, Katarina församlings kyrkokassas och skolkassas donationer 1918. 
31902 – 1933Systrarna Charlotte och Johanna Söderbergs minne 1902-1925. Källarmästare Carl August Söderlunds dödsbo 1917-1921, förteckning över värdehandlingar 1921-1922. Protokoll från utdelning av Axel Burmans donationsfond 1910-1927. Liggare över Katarina församlings donationer för välgörande ändamål 1919-1923. Diverse listor över mottagare av understöd från fonder m.m. 1920-1933. 
41928 – 1931Ansökningar om bidrag till konfirmationskläder. 
51928 – 1937Skifte uti Johanna Lindbergs pensionsfond 1928. Tvist om Frida Werners kvarlåtenskap, dom från Stockholms rådhusrätt, Svea hovrätt och Kungl. Maj:t 1931-1936. 
61930 – 1933Ansökningar om understöd från fonder. 
71935 – 1937Handlingar rörande Klara Gustava Dahlins dödsbo 1935-1937. Koncept till donationsboken, se volym 8. 
81931 – 1937Fondbok över Katarina församlings fonder utgiven 1931 med utdrag ur fondboken för 1937. 
91932Ansökan om understöd från C. A. Söderlunds donationsfond. 
101932Ansökan om understöd från C. A. Söderlunds donationsfond, sorterade A-K. 
111932Ansökan om understöd från C. A. Söderlunds donationsfond, sorterade L-Ö. 
121932 – 1933Ansökningar om bidrag till konfirmationskläder. 
131937 – 1974Handlingar rörande fonder alfabetiskt ordnade, A-K samt fondhandlingar rörande Ebba Danelius, B. A. Danelii, Karl Erik Ingemar Hellman, Maria Lindberg, Alfred Svensson och Erika Näström, Harald Thelander, Carl Adam Tengström, Johan & Matilda Svensson, Axel Wallström, John och Hilda Westergren. Skrivelser 1940-1974. 
141937Handlingar rörande fonder alfabetiskt ordnade, L-W. 
151940 – 1959Stadgar för Katarinastiftelsen 1940, Katarinagåvan till Finlands barn 1942, Hilma Maria och Emma Charlotta Erikssons donation 1952, Fredrika Elisabet Eurenius donation 1953, Elin och Frans Oskar Erikssons donation 1953. Redovisning av gåvor till Katarina kyrkas prydande 1953-1959. 
161978 – 1995Ansökan till: Carl Smitts donation 1978-1979; Eriksson, Fransson, Gustfssons, Jansson & Jönnsons fond, Katarinagåvan 1979; fondmedel utdelade av kyrkoherden och församlingssystrarna 1979. Utdrag ur Katarina församlings fondhandlingar 1982. Stiftelsen rädda Katarina 1995, odat.