bild
Serie

Skattnings- och förmögenhetsuppskattningslängder

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030002/E IV a
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/LzU6fZiVJwLPA1ItgfLse2
ArkivinstitutionRiksarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningSerien avser skattningslängder för åren 1713-1716; skattnings- kontributionsräkenskaper för år 1713; skattningslängd för åren 1713-1716; handlingar rörande förmögenhetsuppskattningen enligt Kungl. Maj:ts kungörelse av den 15 juni år 1800. Avsikten med förordningen var att genom en förmögenhetsskatt få in medel att inlösa de disagovärderade kredit- sedlarna och ersätta dem med silvermynt. Häri även utdrag ur Gävle stads tomtbok för åren 1791-1800.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-18 lev. 1913.