Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

PROTOKOLL

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11939 – 1940Protokoll. 
21939 – 1940Protokoll. 
31940Föredragningspromemorier. Allmänt P.M. rörande möjligheterna att åvägabringa jämförbarhet mellan olika länders yrkesstatistik P.M. angående genomgående yrken i Tyskland och Norge. Plan för 1940 års folkräkning. Särskilda folkräkningen 1935/1936 P.M. rörande obefintliga. P.M. ang. förberedelsearbetet för 1940 års folkräkning. Undersökning av "bottenskiktet" vid 1940 års folkräkning. P.M. ang. beredningsarbetet för 1940 års folkräkning. Primärmaterialets införskaffande. P.M. ang. sättet för införskaffandet av folkräkningens allmänna primärmaterial. P.M. ang. särskilda bestämmelser rörande mantalsskrivelsen för år 1941. Den inrikes omflyttningen och födelseortsstatistik. Yrke. Yrkesschemat. P.M. ang. överläggningarna om yrkesschemat den 25/11 1940. P.M. beträffande grupperingen av yrkesstatistiska uppgifter. Grupperingsschema för yrkesuppgifter. Förslag till grupperingsschema för yrkesuppgifter. P.M. beträffande grupperingen av yrkesstatistiska uppgifter. P.M. med synpunkter på yrkesgrupperingen i 1930 års folkräkning. Trosbekännare. P.M. ang. statistiken över trosbekännelser. Språk. P.M. ang. plan förundersökning av finska språkets utbredning i Norrbottens län. Inkomst och förmögenhet. Några synpunkter på inkomst och förmögenhetsstatistiken. Nationernas förbund. P.M. ang. förslag till minimilista för industrigruppering i industristatistiken. Förslag till minimiprogram för yrkesnomenklatur. Nomenclature minimum des industries. Uppdelning av svenska detaljyrken erfordras för upprättande av N.F:s yrkesschema i följande fall. Detaljerad jämförelse mellan N.F:s yrkesschema och svenska yrkesschemat. Maskinell identifiering. P.M. rörande försöksbearbetningen. P.M. rörande provundersökningen. P.M. rörande provundersökningen angående bokstavsstansning och maskinell identifiering. Diverse. Förklaringar och tillägg till bifogande preliminära plan för 1940 års folkräkning. P.M. ang. företagsregistrerings nomenklatursättning. Befolkningsagglomerationer. Anvisningar ang. bearbetningen av uppgifterna om obefintlig
a.