Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Råtabeller

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost

Avser tabellerna 1-10 och 12-15 (tabell 11 har ej utarbetats) innehåller följande.
Serien inbunden.

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1odatTab. 1. Yrkesverksam och ej yrkesverksam befolkning efter huvudgrupper av yrke inom landskommunerna och städerna (församlingar, församlingsdelar och kommundelar specificerade). Se även volym 14. Band I. 
2odatTab. 2. Yrkesverksam befolkning och dennas familjemedlemmar efter huvud- och undergrupper av yrke samt övrig befolkning, häradsvis och i var och en av städerna med minst 10.000 innevånare. Se även volym 14. Band II. 
3odatTab. 3. Yrkesverksam befolkning och dennas familjemedlemmar efter näringsgren (detaljgrupper) och socialklass, länsvis (landsbygden, städer med minst 30.000 innevånare och övriga städer. Band III:1. Se även volym 14. 
4odatTab. 3. Yrkesverksam befolkning och dennas familjemedlemmar efter näringsgren (detaljgrupper) och socialklass, länsvis (landsbygden, städer med minst 30.000 innevånare och övriga städer. Band III:2. Se även volym 14. 
5odatTab. 4. Icke yrkesutövare och deras familjemedlemmar efter näringsgren och socialklass, länsvis (landbygden, städer med minst 30.000 innevånare och övriga städer).
Tab. 5. Yrkesverksam befolkning inom s.k genomgående yrken, länsvis (landsbygden, städerna med minst 30.000 innevånare och övriga städer).
Tab. 6. Yrkesverksam befolkning inom vissa individualyrken, länsvis (landsbygden, städerna med minst 30.000 innevånare och övriga städer. Band IV.
 
6odatTab. 7. Anställda, fördelade efter anställningens art, länsvis (landsbygden, städerna med minst 30.000 innevånare och övriga städer). Band V. 
7odatTab. 8. Kvinnor 15 år och däröver fördelade efter yrke eller sysselsättning, länsvis (landsbygden, städerna med minst 30.000 innevånare och övriga städer).
Tab. 9 a. Yrkesverksam befolkning och dennas familjemedlemmar efter yrke, socialklass, kön, civilstånd och ålder, riksområdesvis (landsbygd och städer). Yrkesutövare.
Tab. 9 b. Yrkesverksam befolkning och dennas familjemedlemmar efter yrke, socialklass, kön, civilstånd och ålder, riksområdesvis (landsbygd och städer). Medhjälpande familjemedlemmar. Band VI.
 
8odatTab. 9 c. Yrkesverksam befolkning och dennas familjemedlemmar efter yrke, socialklass, kön, civilstånd och ålder, riksområdesvis (landsbygd och städer). Övriga familjemedlemmar. Band VII. 
9odatTab. 10 a. Icke-yrkesutövare och deras familjemedlemmar efter yrke, socialklass, kön, civilstånd och ålder, riksområdesvis (landsbygd och städer). Icke yrkesutövare. Band VIII. 
10odatTab. 10 b. Icke-yrkesutövare och deras familjemedlemmar efter yrke, socialklass, kön, civilstånd och ålder, riksområdesvis. (Landsbygd och städer). Familjemedlemmar. Band IX. 
11odatTab 12. Folkmängd efter kön, ålder och civilstånd inom de olika landskommungrupperna.
Tab. 13. Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder (med angivande av födelse och åldersår) inom landskommunerna och städerna (församlingar, församlingsdelar och kommundelar specifierade). Stockholms stad- Malmöhus län. Band X:1.
 
12odatTab. 13. Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder (med angivande av födelse och åldersår) inom landskommunerna och städerna (församlingar, församlingsdelar och kommundelar specifierade). Hallands län-Norrbottens län. Band X:2. 
13odatTab. 14. Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårs klasser, länsvis (landsbygden, städerna med minst 30.000 innevånare och övriga städer). Innehåller även innehållsförteckning över tabellerna. Band XI. 
14odatTab. 15. folkmängd efter näringsgren (huvudgrupper och undergrupper) i tätorterna på landsbygden, respektive städerna med mindre än 10.000 innevånare, den 31 december 1940.
Tab. 1. Yrkesverksam befolkning fördelad efter huvudgrupper av yrken vid slutet av åren 1920, 1930 och 1940. Absoluta tal.
Tab. 2. Yrkesverksam befolkning fördelad efter huvudgrupper vid slutet av åren 1920, 1930 och 1940. Relativa tal.
Tab. 3. Yrkesverksam befolkning inom vissa yrkeskategorier i städerna med under 30.000 innevånare den 31 december 1940. Band XII.
 
15odatTab. 15. Dublett ex.