Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Hedvig Piper

Löfstads säteris arkiv

Hedvig Piper (1807-1818) var dotter till kammarherre Axel Adolf Piper och Augusta Armfelt på Engsö. Hon var faster till Sophie Piper f. Piper, och vistades ofta på Löfstad. I Löfstadarkivet finns teckningar, dikter, predikningar, högtidstal m.m. med något osäker proveniens men med tydligt samband med Engsö och Hedvig. Se inledande anmärkningar till B XXVI och vol. A II b:1.