Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Allmänt diarium med handlingar

Katarina kyrkoarkiv

Volym 1-12 diarium. Diarielistor 1971-1978, 1985-1991, se serien K III c.

Diarium 1994-1999 saknas.

Volym 13-73 handlingar till diariet. Handlingar finns även i serien K III c 1971-1991.

Handlingar till diariet är sorterat efter år och diarieplan. Där samma diarieplansnummer förekommer i två olika volymer anges även det kronologiska sorteringsnumret.
.

 Volymer (73 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11974 – 1984Diariekort A-F. Sorterade efter diarienummer och alfabetiskt efter ämne. 
21974 – 1984Diariekort K-Ö. Alfabetisk sorteringsordning 
31979 – 1984Diarielistor 1979-1984. Handlingar till fastighetsnämnden 1979-1984, diarienummer 5.400-5.510. 
41985 – 1987Diariekort A-G. Sorterade alfabetiskt efter ämne samt enligt diarieplanen nr 4-510. 
51985 – 1987Diariekort K-Ö. Sorterade alfabetiskt efter ämne. 
61988Diariekort. Alfabetisk sorteringsordning samt enligt diarieplanen. 
71989Diariekort. Alfabetisk sorteringsordning samt enligt diarieplanen. 
81990Diariekort. Alfabetisk sorteringsordning samt enligt diarieplanen. 
91990 – 1995Diarielistor, kronologisk sorteringsordning, 1992-1993. Sammanställning över diarieförda handlingar rörande återuppbyggnaden av Katariana kyrka efter branden 1990, 1990-1995. 
101991Diariekort. Alfabetisk sorteringsordning samt enligt diarieplanen. 
111992Diariekort. Alfabetisk sorteringsordning. 
121993Diariekort. Alfabetisk sorteringsordning. 
131973 
141974 
151975T.o.m. nr 45. 
161975 – 19761975 nr 610.5 - 7, 1976 nr 01 - 711. 
171977 
181978 
191979Nr 01 - 3. 
201979Nr 6 - 9. 
211979 – 1984Fastighetsnämndens handlingar 5.451 - 5.481. 
221980Nr 01 - 21, 3 (t.o.m. sorteringsnummer 135). 
231980Nr 3 (fr.o.m. sorteringsnummer 164) - 7. 
241981Nr 01 - 4. 
251981 – 18821981 nr 6 - 7, 1982 nr 01. 
261982Nr 01.7 - 611. 
271982 – 19831982 nr 613 - 7, 1983 nr 01 - 01.7. 
281983Nr 041.1 - 611. 
291983 – 19841983 nr 611.2 - 7, 1984 nr 01 - 041.1. 
301984Nr 046-4 (t.o.m. sorteringsnummer 265). 
311984Nr 4 (fr.o.m. sorteringsnummer 362) - 7. 
321985Nr 01. 
331985Nr 10-7. 
341986Nr 01 - 3 (t.o.m. sorteringsnummer 29). 
351986Nr 3 (fr.o.m. sorteringsnummer 147) - 7 (t.o.m. sorteringsnummer 126). 
361986 – 19871986 nr 7 (fr.o.m. sorteringsnummer 134), 1987 nr 01. 
371987Nr 01.7 - 3 (t.o.m. sorteringsnummer 223). 
381987 – 19881987 nr 3 (fr.o.m. sorteringsnummer 237) - 7, 1988 nr 01 (t.o.m. sorteringsnummer 221). 
391988Nr 01 (fr.o.m. sorteringsnummer 235) - 041.1. 
401988Nr 046 - 5. 
411988 – 19891988 nr 510 - 7, 1989 nr 01. 
421989Nr 01.7 - 22. 
431989Nr 3. 
441989Nr 4 - 7. Minneslunden nr 217/89/510. 
451989Diarienummer 6/89/01, folk- och kyrkobokföringsreformen. 
461989 – 19931989-1992 diarienummer 49/89/451 ombyggnad av Sturen mindre nr 10. 1992-1993 nr 451-453. 
471990Nr 01 - 041. 
481990Nr 046 - 617. Handlingar om Katarina kyrka efter branden, diarienummer 182/90/410. 
491990Nr 618 - 7. 
501991Nr 01 - 046. 
511991Nr 21 - 7. 
521991 – 1995Diarienummer 182/90/410, Katarina kyrka efter branden. 
531991 – 1995Diarienummer 182/90/410, Katarina kyrka efter branden, byggmöten. 
541992 – 19931992 nr 01, 1992-1993 nr 01.7 - 22. 
551992 – 1993Nr 041.1 - 046, 3. 
561992 – 1999Nr 4 - 411. 
571992 – 1993Nr 5 - 615. 
581992 – 1993Nr 618 - 7. 
591993Nr 01, 3. 
601993 – 1994Nr 041 (personal). 
611994Nr 010 (t.o.m. sorteringsnummer 232). 
621994 – 1995Nr 010 (fr.o.m. sorteringsnummer 242). 
631994 – 1996Nr 041. 
641994 – 19991994-1995 nr 046 (personalvård), nr 400 1994-1999. 
651994 – 1999Nr 410 - 411. 
661994 – 1999Nr 451-152, 520. 
671994 – 1999Nr 482 - 650. 
681994 – 19991994-1995 nr 665, 1995-1999. 
691996 – 1997Nr 010. 
701996 – 1999Nr 041. 
711996 – 1999Nr 046, 090, 600. 
721996 – 1999Nr 665 (övriga ärenden). 
731998 – 19991998-1999 nr 010 - 041, 1999 nr 72.